Integration – 2015 eller 2018..

952

På riksnivå har vi sett en åsiktskorridor som bland de flesta politiker och journalister varit smal, kulturrelativistisk och politiskt korrekt. I takt med att integrationen fallerar kan vi se att korridoren vidgas och idag erkänns naivism.

I vår kommun hör vi dock ingen politiker ta på sig ens en tillstymmelse av naivism. Oppositionens åsiktskorridor ligger smal och fast där den var 2015 och de politiker som inser vad som pågår går till Bjärepartiet som i sin syn ligger i linje med flera rikspartier: S, M, KD, SD och till viss del L.

Den låga nivån bland delar av oppositionen, där brunkort slängs kors och tvärs, anser jag är ett avtryck av deras ovilja att höja blicken, eller är det oförmåga och okunskap?! Jag ställer frågan och påståendet – för var är integrationspolitiken som agerar i paritet med era moderpartier?

Anledningen till, vare sig det är ovilja, oförmåga eller okunskap, är något jag funderat mycket över. Oavsett, leder det till förödande konsekvenser för kommunen eftersom det sänker den politisk diskussions- och beslutsnivå i ett antal viktiga frågor som rör integration och andra områden som då påverkas.

Idag har stora delar av Sveriges befolkning lämnat år 2015s naiva syn och politik. Frågan är om övervägande del av befolkningen överhuvudtaget stod den bi. De följer och läser debatten och de flesta ser bortom den smala korridoren för de är kloka nog att inse att prat och verklighet är två skilda ting. De relaterar snarare till sin vardag, hur politiska beslut eller ickebeslut faller ut och hur det påverkar när- och storsamhället där de lever och verkar. Inte minst bryr de sig om vad som händer med tryggheten, ekonomin och vårt land. De insåg för länge sen att flatheten och den röda mattan som rullades ut, och som inga andra grupper fått sig till dels, handlade om att makten och ansvariga i sin iver att friskriva sig från rasism, istället orsakade samhället det motsatta. Det har resulterat i ökad rasism och utsatt svenskar för omvänd rasism. Observera att det är politikernas agerande jag talar om här inte våra nya svenskar.

De svenskar som ser och förstår, inkluderat en stor grupp nya svenskar, finns även i vår kommun. Men det är något som oppositionen tydligen inte vill kännas vid.

HELENA KRUSE