Jämställdhetsarbetet får aldrig avstanna.

1408

Centerkvinnorna är Sveriges största kvinnoförbund, de frågor Centerkvinnorna driver nationellt sipprar även ner i den lokala politiken här på Bjäre och i Båstads kommun. Centerpartiet i Båstads kommunfullmäktige lyfter i sina två motioner huskurage och heltid för alla, två viktiga jämställdhetsfrågor i kommunen.

Huskurage – det räddar liv

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. Oftast har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar.

Huskurage metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg gentemot grannar som misstänks fara illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt och är gratis att införa. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av tre steg; Knacka på hos grannen; Vid behov hämta hjälp av andra grannar, och; Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Genom samarbete och en ständig vilja att våldet ska upphöra kan vi nu med relativt enkla medel ta viktiga steg mot att skapa trygghet och rädda liv.

Heltid för alla

Genom att införa heltid som grundanställning i Båstads kommun främjar vi Jämställdheten. I dag är två tredjedelar av de ofrivilliga deltidarna kvinnor. För vi måste skilja mellan de som arbetar deltid av egen vilja och de som tvingas till att arbeta deltid fast de egentligen vill arbeta heltid.

Enligt siffror från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ligger Båstads kommun i bottenskiktet när det gäller heltidsanställda medarbetare. I november 2016 låg denna siffra på 50,9 %. Något som kan jämföras med exempelvis Åstorp där samma siffra är 78,2 %.

Genom att föreslå att Båstad kommun ska ta ett krafttag kring heltidsfrågan hoppas vi i Centerpartiet att Båstads kommun ska bli en attraktivare arbetsgivare, samt att vi även ska främja de fyra jämställdhetspolitiska målen.

  1. Jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Ebba Krumlinde
Ordförande, Bjäre Centerkvinnor
Fullmäktigeledamot, Båstad kommun för Centerpartiet