Invid Haga Park i Förslöv har nu kommunen iordningsställt ett tomtområde för ny bebyggelse. Centrala Förslöv växer nu med många nya områden.

Bland grönskande bokskog, stengärdsgårdar och böljande landskap har det nya området Förslövs Ängar vuxit fram. Här finns 32 kommunala tomter ute för försäljning.
– Förslöv är del av kommunen där vi ser att det växer med befolkning och vi har mycket mark som vi kan exploatera, förklarar planchef Olof Selldén.


Olof Selldén berättade om området.

För att markera att tomterna är klara klipptes band av Johan Olsson Swanstein (M) och flertalet politiker och tjänstemän var på plats.
– Det är fantastiskt att vi nu har Haga Park klart, en ny fin lekplats och ett nytt bostadsområde med många tomter som det finns ett stort intresse för. Vi tror på Förslöv och ser att det växer för att det är en attraktiv del av kommunen.


Färdiga tomter. Del av området har en brant backe.

20 av de 32 tomterna är tingade och mot slutet av året kan de sätta igång att bygga.
– Det är en del Förslövsbor som köpt tomter så del kommer bildas intressanta flyttkedjor inom tätorten och inom kommunen, säger Susanna Almqvist, exploateringsingenjör på kommunen.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON