Kommentarer till Ingela Stefanssons (S), Kerstin Gustafssons och Christer de la Mottes (M) svar till Inga Sölve den 15 april

769

Den politiska oppositionen (nu samarbetande M, C, L och S) har gemensamt beslutat att 12,1 milj kronor skall anvisas för att få nyanlända i arbete och/eller utbildning. Förresten, smaka på uttrycket ”få i arbete”. (http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2017/11/2017-12-06-Kallelse.pdf) ärende 4. Beslut: http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-06.pdf (sid 8-9)

Visserligen kommer detta beslut att ge arbete. Åtminstone till ett antal projektledare under tre år. Men frågan är om det hjälper de nyanlända till egenförsörjning.

För det första; man kan inte bli integrerad, man kan bara integrera sig själv. I motsats till Ingela Stefansson grumliga påstående, så visar forskning att sociala och andra understöd snarare fördröjer än påskyndar egenförsörjning. Egentligen behövs ingen forskning som bevis. Lite egen tankeverksamhet borde räcka.

Förutom curling av de nyanlända, är påtvingad SFI ett hinder för egenförsörjning för dem med låg utbildning och som står långt från arbetsmarknaden. Det är i arbetet man lär sig svenska. De med högre utbildning och de med viljan lär sig språket på eget initiativ. Tro inte att de nyanlända kommer från en ociviliserad värld, är mindre kloka och behöver handledas in i minsta detalj. Det är endast kontraproduktivt.

Motivet från Ingela Stefansson m. fl. är att vi skall undvika försörjningsstöd i framtiden. Detta bygger på antagandet att de som hänvisats till kommunen stannar kvar här, och att inga nyinflyttningar sker. Låter närmast som en instängd ankdamm. Vi har redan Arbetsförmedlingen och en egen kommunal Arbetsmarknadsenhet. Dessutom finns ett pågående lokalt projekt ”Game-Set-Matchning” för att para ihop arbetslös med lämpligt företag. Enligt egen utsaga är detta projekt framgångsrikt. Dock oklart om det är fasta anställningar utan statliga bidrag. Hur mycket curling behövs?

Till detta skall läggas frågan om inte dessa pengar kanske behövs bättre någon annanstans i den kommunala verksamheten. I det pågående budgetarbetet saknas flera miljoner efter att indragningar skett av ”onödig” verksamhet och personal. Vård- och omsorg behöver mer än hälften av dessa 12,1 milj för att ta hand om de äldre och svaga på ett såväl lagligt som anständigt sätt.

Oppositionens ståndpunkt bygger på kunskapsbrist och naivitet, eller, – oursäktligt – är ett sätt att ställa till svårigheter för styrande Bjärepartiet inför valet. Budgeten fastställs dock inte slutgiltigt förrän efter valet. Det finns alltså möjligheter att påverka. Skall dessa 12,1 milj gå till curling av nyanlända eller till vård och omsorg om våra gamla och svaga?

Därmed inte sagt att vi inte skall behandla de som flytt hit på ett anständigt sätt.


HÅKAN MÖRNSTAD
Bjärepartiet