Nu under våren besöker landshövding Anneli Hulthén åtta av Skånes 21 räddningstjänster. Tillsammans med länsöverdirektören och beredskapshandläggare var de i Båstad och fick även till ett möte med kommunledningen. Samarbete stod på agendan.

– Det känns angeläget att möta räddningstjänsterna. De var liksom vi på Länsstyrelsen utsatta för ett hårt tryck under sommarens torka. Många av dem hjälpte också till på plats under sommarens skogsbränder. Vi har många gemensamma erfarenheter att diskutera, och vi har ett gemensamt ansvar att använda erfarenheterna till att vara bättre rustade inför kommande sommar, säger Anneli Hulthén som påpekar att det är nödvändigt att samhällets aktörer drar åt samma håll, för att lyckas vid mer omfattande insatser som skogsbränderna.

Kommunalrådet Johan Olsson Swanstein och kommundirektör Erik Lidberg tog mot gästerna efter besöket på brandstationen. Kommunen eftersträvar att ha bra kontakt med Länsstyrelsen.
– Vi vill ha med oss Länsstyrelsen hela tiden. Det handlar om att ha en bra dialog. Att vi får input i vårt sätt att förhålla oss till vissa frågor är bra. Vi gör vad vi kan, men lite guidning är bra. Det kan handla om att tillsammans se saker på en längre sikt, säger Johan Olsson Swanstein (M).

Vid sommarens torka och extrema situation för flertalet kommuner hade Länsstyrelsen mycket kontakt med många olika räddningstjänster.
– Det är trevligt att träffa personerna som vi tidigare kanske bara pratat i telefon med. Vi får ansikten på varandra och det bidrar till bättre samarbete, säger Anneli Hultén.

Vattenläget i Båstad under förra sommaren var speciellt för Skåne.
– Där jobbade vi bland annat med frågor kring vem som är ansvarig om brunnar sinar och hur de personerna ska få hjälp om så sker, förklarade Anneli.
– Vi har också ett stort ansvar med hur vi jobbar i kommunen med dessa frågorna, fyllde Johan Olsson Swanstein i.

Vid mötet var det framtidsfrågor som diskuterades. Vattenfrågan är en stor och komplex fråga.
– Det är mycket kring just vatten i Skåne. På vissa platser är det för lite, andra för mycket. Med hav på tre sidor finns det mycket frågor kring stranderosion. I de frågorna är det viktigt med samlade gemensamma strategier från kommuner i samförstånd. Där har vi mycket jobb att göra, förklarar Anneli Hultén.

Säkerhets- och beredskapsfrågorna är tätt kopplade till vattenfrågan.
– Även livsmedelsförsörjningen är känslig för om det blir problem med vatten. Har man inget vatten blir det ingen mat från producenterna, konstaterar Anneli.

Sommarens vattenbrist runt Torekov kan med stor sannolikhet upprepa sig även detta år. Minst två somrar kommer gå innan Sydvattenledningen är inkopplad till södra sidan.
– Det var intressant att få höra från räddningstjänsten hur det var i Torekov i somras. Att det till slut fanns en acceptans för att spara på vattnet och vara försiktig, konstaterade länsöverdirektör Ola Melin.
– Det är en utmaning att informera och få förståelse från sommargäster som inte är här och ser allt utan bara kommer under en kortare tid, säger Anneli Hultén.

Under resan med att träffa räddningstjänster ville landshövding och länsöverdirektör även träffa kommunledningar.
– Den personliga kontakten är viktig. I många kommuner finns det nu efter valet helt nya personer i ledande positioner som vi vill träffa, förklarar Anneli Hultén.
– Vi har tillsynsansvar för räddningstjänsterna. Men det är en sak att utöva tillsyn. Vi vill, så gott det går, verkligen förstå vilka utmaningar olika räddningstjänster står inför, tillägger Ola Melin.

Efter Båstadbesöket åkte landshövdingen med sällskap vidare till Perstorp för att besöka deras räddningstjänst och kommunledning.
– Det är lika bra att passa på att träffa så många som möjligt nu, avslutar landshövding Anneli Hultén.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON