Efter höstens och vinterns turbulens i kommunhuset med bland annat en del chefsavhopp begärde kommunstyrelsen att en arbetsmiljöenkät skulle genomföras. Resultatet av denna visade på olika problem och bristande förtroende men även en del positiva saker. Oppositionen tog resultatet allvarligt och beslutade att kommundirektören Kristina Geiger skulle avsättas som en följd av enkätsvaren. Bjäre NU träffade Kristina för att höra hennes åsikt.

Vad hände?
– Vi backar lite. Mitt uppdrag var att få ordning och reda inom organisationen, stoppa oegentligheter och få bukt på det faktum att det jobbades för spretigt. Det var bristande samordning och jag skulle få ordning på strukturen. När jag anställdes var det just dessa saker som det sades att jag skulle jobba med. Så var uppdraget som jag fick från kommunstyrelsen. Jag har stor erfarenhet av just sånt här från tidigare organisationer. Jag tog uppdraget och tyckte det skulle bli spännande.
– När jag sen började så såg jag direkt att det fanns brister. Det är inte personerna som det var fel på utan det saknades struktur. Man visste inte vem man skulle fråga om olika saker och vem som skulle hjälpa en. Jag fick till exempel ingen egen mobiltelefon förrän efter två månader.

Tror du det var ett nyuppkommet problem?
– Det kändes som det pågått under många år då det inte funnits någon styrsel på arbetsgången. Filosofin var ”gör först och fråga sedan” istället för att först fråga om någon annan arbetar med samma sak och sedan tillsammans lösa frågor.

Pratade du med personalen om det du såg?
– Ja, jag pratade med verksamhetsområdes- och avdelningschefer och jag pratade med politikerna och bilden klarnade på vad jag behövde göra, skapa bättre strukturer och bättre arbetsgång.

Var det uppskattat av de du pratade med när de förstod vad du började göra?
– De absolut flesta var positiva till vad jag gjorde men en liten klick med 10-12 personer gillade inte alls detta. De kände nog en inskränkning på deras sätt att arbeta och deras makt.

Vad gjorde du?
– Jag började införa vanliga rutiner som bör finnas. Bland annat begärde jag att få in mina underställda chefers bisysslor, vilket alla lämnat utom en som vägrar. Det är inskrivet i LOA (lag om offentlig anställning) att man inte får ha bisysslor som kan vara förtroendeskadligt, arbetshindrande eller konkurrerande. Jobbar man offentligt får det inte finnas misstanke om att man gör något arbete eller tar beslut för sin egen vinnings skull.
– Det har också funnits lite orimliga nivåer, enligt min mening, på representation som jag har satt ner foten och stoppat. Visst ska man få fira av en kollega som slutar och ha julmiddagar men det måste vara med måtta. Inte dyraste stället när det finns billigare alternativ. Detta möttes av en del kritik från vissa och sedan kom ett rykte om att jag inte tillät någon form av representation.

Hur uppkommer såna rykten?
– Jag träffar och jobbar med mina underställda chefer och sen kan inte jag påverka hur de kommunicerar ner i sina led. Där har jag märkt att det felat då folk inom några av verksamhetsområdena har frågat mig varför jag sagt det ena och det andra och det är saker jag inte sagt.
– En annan sak som det blev snack runt var att jag skulle förbjudit folk från att åka till Almedalen och det är inte sant. När jag började i september fick jag en räkning att godkänna på flygbiljetter på runt 10 namngivna personer (mest chefer) till Visby. Jag undrade varför vi skulle betala flygbiljetter så långt i förväg och varför just dessa skulle personer skulle åka och vad syftet var att just de skulle åka till Almedalen. Att det är något som de gjort två år i följd betyder inte att det är vettigt. Där blev det lite sura miner. Kan ju också påpekas så här i efterhand att många som skulle ha åkt har nu sagt upp sig eller är föräldralediga.
– Sen finns det de som säger att jag skulle främjat någon tystnadkultur inom kommunen men det stämmer inte. Jag har märkt att en del tjänstemän har väldigt starka politiska åsikter och det tycker jag inte ska luftas som tjänsteman. Vårt uppdrag är att utföra det som politiken bestämmer. Det är en väldigt homogen kultur i huset. Avviker du från normen blir du utfryst och det är inte bra. Man måste få kunna tycka olika men ändå utföra sitt uppdrag.
– Jag hade nog underskattat hur normstyrt det är och hur känsligt det är att göra förändringar men jag står för att det måste göras för kommuninvånarnas bästa.

Hur kommunicerar du till din chef/arbetsgivare?
– Den jag jobbar mot är kommunstyrelsens ordförande (KSO), det är så strukturen ser ut. Kommundirektören har i första hand kontakt med KSO. Det är den normala gången. Sen träffar jag gärna de andra politikerna och diskuterar mitt jobb och lyssnar om de har några synpunkter på hur jag utför det. Men det har inte funnits något intresse för det och nu i efterhand verkar de fokusera på vad den lilla klicken av de missnöjda har förmedlat. De flesta av dem har ju nu slutat eller på väg att göra det så det är nog bara en handfull kvar som inte gillar den struktur jag införde. Nu har det nyrekryterats chefer med en helt annan inställning och som ställer sig bakom ordning och reda för kommunens bästa.

Vad var dina reaktioner på resultatet av arbetsmiljöenkäten?
– Jag kan börja med att säga att det vartannat år görs en systematisk arbetsmiljöundersökning för hela kommunen. Det är inplanerat till hösten. Det har aldrig gjorts en enkät enbart för kommunhuset och i huset sitter det väldigt olika folk från olika förvaltningar som inte alls jobbar tillsammans med vissa andra. Men kommunstyrelsen ville få en sån gjord och då blev det så. De sades att den skickades till 144 personer men mig veterligen finns det bara 110 som jobbar i huset. Sen kom det in 97 svar och det visar sig att det gick att svara flera gången. Visst kan en sån enkät vara ett underlag för det fortsatta arbetet men den är inte utförd så proffsigt och är inte statistiskt säkerställd.
– Svaren visade på att det fanns problem lite här och var. Det var fysiska arbetsmiljön och brister i IT-system och åsikter om närmsta chefen, vilket är olika chefer för de flesta. Sen fanns det bland fritextsvaren rena lögner som skrivits om mig.
– När vi fick resultaten tänkte vi att det finns material i det som vi kan utgå från och tillsatte en arbetsgrupp med facken, skyddsombuden, företagshälsovården och HR. Jag hann bara ha ett möte med dem. Vi beslutade att ha möte i gruppen varannan vecka. Jag hade planerat för att ha möte med personalen i kommunhuset och delge dem information och medarbetare skulle då berätta om olika ämnen de arbetar med, det skulle bli introduktionsutbildning för chefer och medarbetare, tas in externa föreläsare i olika ämnen och genomföras utbildning med politiker/chefer om våra olika roller. Med ledningsgruppen skulle jag jobba med utfallet och diskutera lojalitet och arbetsgivarrollen med dem. Men jag hann tyvärr inte genomföra detta.
– Jag vill också understryka att jag haft fantastiskt god hjälp av de fackliga företrädarna som verkligen vill göra kommunen till en bättre plats att arbeta på. Det gäller också för de anställda förutom den lilla klicken som varit missnöjd.

Blev du förvånad över vad som sen skedde?
– Ja, jag blev väldigt förvånad över att man tar en så osäkert genomförd enkät och tolkar svaren så att man löser problemen genom att plocka bort mig. Kommunstyrelsen kan ju alltid rösta bort mig men jag höll på med uppdraget att skapa ordning och reda som de gav mig. Hade jag bara fått jobba till sommaren så skulle effekterna av mitt arbete börja synas.
– Jag har aldrig varit med om maken att man på så lösa grunder på dagen praktiskt taget ber någon gå.

Vad händer nu?
– Jag är formellt fortfarande anställd, oppositionen meddelade att de inte hade fortsatt förtroende för mig så jag får inte jobba. Det finns ett bindande anställningskontrakt och nu ska vi förhandla om utköp.

Hur känns det?
– Det värsta i allt detta är att en liten klick medarbetare har målat upp en bild av mig som inte stämmer. De säger att jag trakasserar och mobbar men det gör jag inte. Jag har jobbat för kommunens bästa med att få ordning på strukturen. Inget annat. Det är snarare denna lilla klick som startat ett mobbingdrev mot mig och fått med sig oppositionspolitikerna.

Vad kunde du gjort annorlunda?
– Jag kunde ha pratat mer med samtliga politiker för att klargöra mitt uppdrag. Den jag pratat mest med är Bo Wendt eftersom han är KSO. Ville inte de andra politikerna att jag skulle göra förändringarna som jag anställdes för att göra hade vi behövt mer dialog om vilken riktning jag tog med arbetet.


Kristina såg att det fanns mycket att ta tag i inom organisationen.

Efterfrågade de andra politikerna det?
– Nej, de har inte närmat sig mig eller efterfrågat mer dialog. Om de nu tyckte det var något konstigt jag gjorde brukar det normala vara att föra en diskussion om det för att förklara, förbättra eller förändra saker.
– Det finns områden inom kommunen som går back med många miljoner flera år på raken och där borde fokus ligga, inte vad några få säger som är missnöjda med mina förändringar.

Tycker du gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän fungerar i Båstad?
– Nej, det är ett stort problem här att politikerna är för mycket inne på tjänstemannaområdet och tjänstemännen är för mycket politiker. Om det blir en bättre struktur på arbetet skär man bort eventuella kopplingar mellan politiker och tjänstemän som inte ska finnas och då blir det en bättre demokrati där det som det röstats för får styra.
– Är man kommundirektör så måste man ha mandat att styra och sätta organisationen.

Har oppositionen, som nu beslutade om att få bort dig, visat eller meddelat att de tyckte du gjorde ditt jobb fel?
– Nej, det har inte kommit upp. Jag tycker att de borde lyft den frågan om det var så de tyckte och i så fall gett mig en varning och fört det i dialog.

Kom beslutet till dig som en blixt från klar himmel?
– Sista veckan kände jag på mig något då oppositionen bland annat var så ivriga att få tag på rådatan från enkäten innan vi hade sammanställt den. En av oppositionspolitikerna satte sig exempelvis på en tjänstemans rum och vägrade lämna rummet innan hon fick datan. Tjänstemannen hämtade mig, och jag meddelade dem att jag vägrar lämna ut någon rådata och dessutom skulle de inte få enkätsvaren förrän personalen fick det presenterade för sig, för de är ju de som svarat på enkäten och det är tjänstemännens arbetsmiljö enkäten gällde.
– Jag fick en känsla av att detta var ett beställningsuppdrag för att få bort mig.

Tror du jobbet du påbörjat med förändringar och nya rutiner kommer fortgå?
– Jag tror det kommer att avstanna helt. Det har bildats en rädsla för att ta tag i vissa saker och nu visar det sig att man kan bli utkickad om det inte passar vissa. Detta kan få till följd att ingen vågar göra förändringar. Men vissa förändringar behövs för kommunens bästa. Det går att driva kommunen effektivare och mer kostnadseffektivt än det görs idag.
– Jag tycker det är väldigt tråkigt att det nu blev så här. Det hade inte krävts mycket nu för att få in lite nya spår och sett att det blev bättre.


I kommunhuset jobbade Kristina med att skapa struktur.

Du har tidigare nämnt att du hittat korruption inom kommunen. Vad var det för något?
– Det handlar exempelvis om att det anlitats kompisars bolag vid direktupphandlingar utan att konkurrenspröva och göra enligt upphandlingsreglerna. Sånt har jag hittat och ifrågasätt. Det handlar också om få anställningar som inte utlysts och att klättra i organisationen med hjälp av familjekopplingar eller få extra medel till sin verksamhet genom att direktanställa politikers släktingar utan utlysning av tjänst.
– Upphandlingsenheten som jag inrättade skulle jobba med att få ordning på alla upphandlingar. De flesta vill inte göra fel och kanske inte vet om att de gör fel när de inte upphandlar på rätt sätt. Då måste någon kunna gå in och visa hur det ska göras och hjälpa till.
– Direkt när jag började fick jag polisanmäla en före detta medarbetare som hade gjort allvarliga oegentligheter inom kommunen. Såna saker kan man upptäcka tidigare med bra struktur. Det ska inte gå att gömma sig och göra otillåtna saker inom organisationen.

Det sägs att du tog över andra chefers tjänsteskrivelser och gjorde själv. Stämmer det?
– Nej, det stämmer inte. Jag har försökt införa något som kallas i regeringskansliet ”gemensam beredning”. Det betyder att det som går ut från förvaltningen är något som alla som är involverade i ett ärende har sett och i möjligaste mån står bakom. Som när det kommer något från integration eller skola som behöver kompletteras med analys från ekonomiavdelningen eller teknik och service så att ärendet blir belyst ur olika synvinklar. Sen ingår det i mitt jobb att kvalitetsgranska det som kommer ut från organisationen till politiken, för att säkerställa att de har ett fullgott beslutsunderlag innan de beslutar om något.

Du flyttade integrationsavdelningen till att vara direkt under dig och sen tillbaka till Bildning & Arbete. Vad handlade det om?
– Det uppenbarade sig mobbing och trakasserier som vi akut var tvungna att ta tag i. För att få isär de som tärde på varandra flyttade jag avdelningen och lät HR utreda och komma med en lösning, en annan variant utformades och avdelningen flyttades tillbaka.

Är du nöjd med det jobb du gjort?
– Jag har inte gjort några fel och är stolt över det jag åstadkommit. Jag har inga problem att möta de anställda eller andra Bjärebor på byn. Det är faktiskt många som kontaktat mig och sagt att de tyckte jag gjorde ett bra jobb och att jag var en bra chef som de tycker är synd att förlora.

Vad ska du göra nu?
– Jag vet inte. Närmsta tiden ska jag njuta av våren på Bjärehalvön. Jag blir kvar minst över sommaren.

Kan du tänka dig att jobba vidare inom kommunen?
– Skulle de be mig komma tillbaka skulle jag absolut överväga det för jag var så nära att få ordning på saker och ting. Det var så nära att effekterna av mitt arbete skulle börja synas och gagna organisationen och hela kommunen. Jag skulle gärna velat slutföra mitt jobb.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON