På dagens sammanträde med kommunstyrelsen diskuterades utfallet av den nyligen genomförda arbetsmiljöenkäten. Oppositionen samlades sig bakom att de tappat förtroendet för kommundirektör Kristina Geiger och för hennes sätt att styra och leda den kommunala förvaltningen.

Det beslutades att teckna överenskommelse om att avsluta kommundirektör Kristina Geiger anställning.

I enlighet med Delegationsordning för kommunstyrelsen uppdras nu åt förhandlingsutskottet att rekrytera visstidsanställd kommundirektör. Anställningen ska omfatta tiden till och med 2018-12-31 och befattningen ska utannonseras för att möjliggöra både interna och externa sökanden.

Rekrytering av ny tillsvidareanställd kommundirektör påbörjas efter valet i september 2018.

PETER JAKOBSSON