Lägg inte skulden på andra

1406

Socialdemokraternas ställningstagande har varit mycket tydligt i frågan. (S) vill inte sälja allmännyttan till privata aktörer, då det inte går att garantera att det förblir hyreslägenheter med rimliga hyror och ett bra underhåll. Samt att vid en försäljning finns inga hyreslägenheter i Västra Karup i Båstadhems regi.

Däremot blev vi nyfikna på Byarådets initiativ att utveckla Bjärehemmet för de ändamål som efterfrågades av byborna. När det stod klart för oss att detta alternativ inte gick att genomföra, då prisbilden på Bjärehemmet blev för högt för byarådet meddelade jag Bosse att (S) inte ville sälja. Trots detta lyftes ärendet ur Kommunstyrelsen.

Det är alltid en chefs ansvar hur saker utvecklas. Cheferna i detta fallet är Bo Wendt, kommunstyrelsens ordförande (Bp) och Hans Grönqvist Båstadhemsordförande (Bp).

Att försöka lägga skulden på andra personer är att smita undan sitt ansvar. Att ni har kommunikationssvårigheter mellan era ledare i ert parti, är något ni borde jobba med då det fördröjer besluts-processen.

INGELA STEFANSSON
Socialdemokraterna