Lägre skatt OCH högre skatteintäkter

466

Att lägre skatt kan ge högre skatteintäkter ifrågasätts ofta av socialdemokratiska politiker. Ofta i samma andetag som det hävdas att Moderaterna hellre vill sänka skatter än satsa på välfärden. Ingenting kan vara mer fel – i själva verket var Alliansens politik skolexempel på hur man säkrar finansieringen av välfärden, både på kort och lång sikt.

Genom arbetslinjen blev det både attraktivare att anställa (genom t ex lägre arbetsgivaravgifter för äldre och unga) och att arbeta (framför allt tack vare jobbskatteavdragen). Därigenom ökade antalet arbetade timmar dels genom att de som redan har ett arbete jobbar mer och dels att tröskeln till att ta ett jobb (om man har möjlighet att påverka det) sänks när man tjänar mer på att arbeta än när man inte gör det. Med nuvarande skattesystem är antalet arbetade timmar det som är helt avgörande för intäkterna till välfärden.

Det visade sig att skatteintäkterna till kommuner och landsting ökade under varje år med Alliansregering trots finanskrisen, både i absoluta tal och i förhållande till befolkningen. Det är kommunerna och landstingen som bedriver de viktiga verksamheter som traditionellt betecknas som välfärd: skolan, vården och omsorgen. Det betyder att Moderaterna och Alliansen genom skattesänkningarna faktiskt prioriterade välfärden.

Har det någon bäring på den lokala politiken i Båstad? Absolut. Även om det är andra frågor vi fokuserar på lokalt än på riksnivå så påverkar som sagt nivån på kommunalskatten viljan att arbeta och därmed antalet arbetade timmar. Kommunalskatten betalas av de flesta då skattebasen är inkomster från arbete, pension och sjukpenning. Kommunalskatten i Båstad är sammansatt av 20,23 kronor per intjänad hundralapp till kommunen och 10,69 till Region Skåne. Generellt utgör kommunalskatten 65 % av kommunens totala intäkter. För att röra till det så minskar tydligheten genom skatteutjämningssystemet. Dess syfte är att garantera att alla kommuner och landsting har likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Sammantaget blir det därför istället antalet invånare som har en avgörande betydelse för den kommunala ekonomin vilket i sin tur betyder att vi politiskt måste fokusera på att vara en attraktiv kommun att bo i.

Vad innebär det att vara en attraktiv kommun? Det borde kanske diskuteras mer politiskt men det är bakgrunden till varför fokus lokalt ligger på att framför allt arbeta för en bra skola och omsorg, flera fina bostadsområden, fungerande infrastruktur och goda förutsättningar för företagande som skapar jobb. Om invånarna trivs och fler vill flytta hit inte bara ökar livskvaliteten för oss som redan bor här, vi säkrar också finansieringen av välfärden.


Anette Åkesson (M)
Riksdagsledamot Båstad