Långsiktig vision vs populistisk kortsiktighet

1321

Långsiktighet i beslutsfattandet i kommunen är en nödvändighet. Tyvärr verkar detta saknas i det nuvarande styret med Bjärepartiet som med god hjälp av Sverigedemokraterna på ett populistiskt och idéfattigt sätt för en dag till dag politik. Kommunalrådet beskriver sig själv som populist, och menar att han som populist lyssnar enbart på väljarnas önskemål. Bra så långt, men är det med kunskap belagt att alla väljare vet vad kommunen behöver 2025. I en föränderlig värld är det inte lätt för någon. Den som har ett toppolitiskt uppdrag måste vara den som möjligen vet och tar ledningen för att visa vägen framåt och tro på sin vision. Detta verkar fallera inom Bjärepartiet, med olika politiska viljor.

Moderaterna i Båstad vill med ett exempel peka på vård och omsorgsfrågorna, och med detta exempel visa på hur viktig långsiktigheten är. Det behövs en konkret plan för vården av kommunens invånare med kognitiv sjukdom – ett samlingsnamn för demens och andra typer av hjärnskador.

Vi vet genom olika statliga utredningar samt befolkningsprognoser att människor med ovan beskrivna sjukdomar kommer att öka, i Sverige samt i Båstad. I Sverige finns ca. 160.000 människor med dessa sjukdomar. Till dessa kan vi addera ca. 600.000 närstående/anhöriga och kostnaden för samhället är hisnande ca. 65 miljarder kronor. En majoritet vårdas hemma av anhöriga och ekonomer har uppskattat att detta leder till besparingar för samhället på ca. 12 miljarder kronor varje år.

När vi bryter ner dessa siffror till ett Båstadperspektiv ser man direkt att det handlar om många människor även här. Till år 2025 har det gjorts en beräkning på hur många personer med kognitiv sjukdom som bor i Båstads kommun. I beräkningen framgår att 473 personer i kommunen då på olika sätt behöver någon form av stöd och hjälp. Till detta skall då läggas alla anhöriga som på något sätt är involverade i den sjukes vardagsvård.

Siffrorna indikerar en ökning på minst 100 personer från idag. För att vi skall klara detta måste ansvarsfulla politiker ta beslut nu! Då räcker det inte att vara populist idag utan här krävs ett seriöst långsiktigt tänkande.
Populisten, kommunalrådet Bo Wendt meddelade i sin första budget att nu tar vi bort anhörigstödet för på så sätt sparar vi pengar. Oppositionspolitikerna i vård och omsorgsnämnden menade att det blev ohållbart och genom åren har det därför åter satsats pengar på anhörigstöd och avlastning. Men fortfarande är det en bit kvar till den siffra som moderaterna hade anslagit under förra mandatperioden.

Kommunalrådet Bo Wendt framhåller gärna att han är duktig på att räkna, men här blev det ju totalt fel. När det gäller växelvård och därmed avlastning för de anhöriga så finns idag två (2) enkelrum för växelvård i kommunen. En person med kognitiv sjukdom behöver ett enkelrum när växelvård måste till.

Moderaterna föreslår att fler korttidsplatser med enkelrum för växelvård av kognitivt sjuka inrättas nu och inte minst för framtiden.

Vidare föreslår moderaterna att ett nytt boende för kognitivt sjuka skall byggas på västra Bjäre så att vi står väl rustade 2025 och därefter.

Eftersom vi vet att dessa sjukdomar inte enbart är åldersrelaterade, knappa 2% är under 60 år så behövs det ett nytänkande kring hur en modern byggnation skall se ut. Vi moderater menar att man skall pröva privata initiativ, som jobbat med sådana koncept i andra kommuner.

Bjärepartiets populism håller inte i längden eftersom det krävs långsiktighet i besluten. Båstad kommun behöver en stringent och kunskapsorienterad ledning med en klar vision efter valet. Moderaterna står redo!

Ulf Jiewertz
Ordförande Bjäre Båstad Moderaterna
Ledamot i vård och omsorgsnämnden