Länsstyrelsen avråder från självplock av blåmusslor

202

Vid de senaste mätningar av plankton i nordvästra Skåne uppmättes halter av den potentiellt giftiga arten Pseudo-nitzschia över riskgränsen. Därför avråder Länsstyrelsen tills vidare från självplock av blåmusslor för egen konsumtion i nordvästra Skåne.

Mikroalgblomningar är naturliga. Under vissa omständigheter producerar några av algarterna gifter. Algerna äts av filtrerande djur, som till exempel blåmusslor. Musslorna påverkas oftast inte av algernas gifter, men de lagrar och anrikar giftet under en period. Under denna period kan människor påverkas av algernas gift om vi äter musslorna. Odlade blåmusslor kontrolleras och är säkra att äta.

TEXT: PETER JAKOBSSON