Lejongapstrappan i Båstad är i stort behov av renovering då trappan har skador med sättningar, sprickbildningar och betong som släpper. Föreningen Lejongapstrappan bildades 2020 med avsikt att bistå kommunen med medfinansiering och råd för att kunna bevara och med god kulturbyggnadsvård renovera trappan.

Trappan byggdes 1906 av Ludvig Nobel och ritades av Rudolf Abelin. Två personer som genom sitt samarbete lade grunden till den framstående turistort som Båstad varit alltsedan dess. Trappan förbinder Ludvig Nobels Allé med Strandpromenaden. Trappan är utförd i flera sektioner med vilplan mellan. Trapploppen delas av en bassäng med tillhörande springvatten. Trappan är utförd med en speciell grönpigmenterad betong.

Nu är trappan väldigt sliten och delvis avstängd av säkerhetsskäl. Det är sättningar i konstruktionen, betongen släpper med aktiv vittring av materialet. Sprickbildningar i betongen gör att ytvatten tränger in och ger frostsprängningar. Sedan kommunen fick ta över trappan 1961 har det inte gjorts så mycket alls med trappan som år för år slits och förfaller.
– Nu är det sista chansen att rädda trappan annars kommer det inte att gå, säger Robert Nobel från Föreningen Lejongapstrappan.

Föreningen Lejongapstrappan och Båstad kommun har nu skrivit på en avsiktsförklaring som innebär att båda parter skall samarbeta för att göra en grundlig reparation och ett återställande av Lejongapstrappan till det skick den hade för drygt 100 år sedan.
– Visionen är att göra något som vi Båstadbor kan känna oss stolta över att visa upp och bevara för framtiden, säger Robert.

Kommunen har nu i investeringsbudget för 2023 avsatt tre miljoner kronor och föreningen kommer att bidraga med insamlade medel så en riktig kulturminnebevarande renovering kan göras. Arbetena skall följas av bevarandeexpert godkänd av Länsstyrelsen.
– Detta är en fråga som diskuterats länge men skjutits upp flera gånger. När budgetar ska göras och det saknas pengar till många områden så är det lätt att en sån här investering inte får plats. Vi är nu glada att vi ha avsiktsförklaringen på plats och glada att föreningen driver på och ska gå in och ta en del av ansvaret, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.


Lejongapstrappan är sliten men ska nu renoveras om allt går i lås. I trappan står från vänster Jan Bernhardsson, Robert Nobel och Johan Olsson Swanstein.

Under 2021 kommer en projektering att göras som skall ligga till grund för det avtal om åtgärder som kommer att tecknas mellan föreningen Lejongapstrappan och Båstads kommun. Med detta avtal kommer föreningen att påbörja insamlingen som redan rönt mycket stort intresse. Flera institutioner och Båstadbor har meddelat sig intresserade av att stödja projektet.
– Tre miljoner är absolut minimum för att rädda trappan. Då handlar det om att fixa med dräneringen för att få bort vattenmassorna som förstör trappan. För att göra renoveringen bra så trappan återfår sin glans från då den var ny kommer det kosta runt sex miljoner enligt våra beräkningar. Vi i föreningen Lejongapstrappan ska ordna med finansiering så det inte bara blir gjort det som är absolut nödvändigt, förklarar Robert Nobel.

Efter renovering är också tanken att trappan ska vara lättare att underhålla.
– Det handlar bland annat om vilken vegetation som sätts runt trappan, säger Robert.

Föreningen har även tankar på att sätta upp ledstänger i trappan, något som inte fanns från början men som ger en trygghet till de som ska gå i trappan.
– Det finns många äldre som bor i området och går i trappan. Bättre belysning ska det också bli är det tänkt.


Ett vykort som visar hur trappan såg ut för länge sedan.

Under hösten 2021 ska ett avtal alternativt ett gåvobrev upprättas mellan kommunen och föreningen som ska reglera och sätta villkor för föreningens medfinansiering och hur det fortsatta arbetet med renoveringen ska genomföras.

Tidplanen är att projektering och ansökan av byggnadsvårdbidrag genomförs under 2021.
Upphandling och uppstart av renoveringen utförs under 2022 och renoveringen slutförs 2023.

Det kommer vara externa entreprenörer som kommer göra renoveringen. Enklare jobb med vegetation kan kommunens anställda utföra.
– Det är ganska avancerade betongarbeten och arbeten med att ta hand om sättningar och sånt som vi inte har kunskaper av inom kommunen, förklarar Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef på Båstads kommun.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON