Liberalerna beklagar BPs nedskärningar

1185

Liberalerna tycker att det är beklagligt att Bo Wendt inte ser de negativa effekterna av Bjärepartiets miljonnerdragningar på brottsförebyggande- och säkerhetsarbete i kommunen och reagerar starkt på Bjärepartiets och Bo Wendts uttalanden om att dessa inte behövs.

Andemeningen i Liberalernas motion om Säkerhets- och brottsförebyggande arbetet i kommunen är att kommunen bland annat ska stödja och stötta frivilliginsatserna för ökad säkerhet i samhället såsom grannsamverkare, nattvandrare, polisvolontärer med mera. De vill även att kommunens alla delar samverkar för att långsiktigt skapa ett tryggare samhälle.

– Det är beklagligt att tjänsten som arbetade med säkerhet och krishantering sparats bort med tanke på att riskerna för hot, sabotage och kriser av olika slag ökar i samhället. Det är också beklagligt att två fältsekreterare sparats bort. Deras uppgifter är bland annat att röra sig ute i samhället där ungdomar vistas på kvällar och nätter. Vi ser alla tendenser till ökad ungdomskriminalitet ute i samhället. Det är viktigt att stämma i bäcken och inte låta dessa ungdomar osedda och ostörda hålla på att göra inbrott och skadegörelse, säger Thomas Andersson (L)

TEXT: Peter Jakobsson