Liten höjning av lägenhetshyror

1106

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Båstadhem. Uppgörelsen är den andra delen av en tvåårsuppgörelse som innebär en höjning på 0,65 procent från och med den 1 januari 2018. Detta är en låg och stabil uppgörelse.

Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne, menar att bakom den låga höjningen ligger de fortsatt goda ekonomiska förutsättningarna med låga räntor. Samtidigt medger höjningen en fortsatt satsning på underhåll i bolagets fastighetsbestånd.

Båstadhem äger och förvaltar omkring 960 lägenheter i Båstad kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna åt.
– Vi är nöjda att tillsammans ha nått en överenskommelse och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan företagets behov och hyresgästernas intressen. Uppgörelsen är också ett bevis på att den svenska förhandlingsmodellen fungerar, säger Emma Bryanton.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson