Sedan en dryg månad är Båstads kommuns nya säkerhetschef Christofer Thorén på plats. Framför sig har han ett digert jobb med säkerhet inom olika områden. Något han har gott om erfarenhet av sedan tidigare. Kommunledningen och polisen ser positivt på arbetet.

– Vi är väldigt glada att Christofer är på plats. Det var en tjänst och funktion som togs bort men som vi nu har kunnat återbesätta. Nu kommer arbetet igång och det är på tiden, säger Johan Olsson Swanstein (M) kommunstyrelsens ordförande.

Christofer Thorén kommer närmast från en tjänst på Länsstyrelsen i Västra Götalands Län där han jobbade med kris- och krigsberedskap samt civilförsvars- och totalförsvarsplanering. Tidigare har han jobbat som säkerhetsstrateg på Halmstads kommun.
– Det är kul att vara på plats och det känns jättebra. När jag gick in i detta visste jag att det var mycket att göra men det känns som en väldigt rolig utmaning. Jag är taggad på att få vara med och bygga upp något och förbättra säkerheten. Det blir en resa på flera nivåer men det är spännande, berättar Christofer.

Tjänsten ligger under Teknik och Service men verkar brett mellan olika verksamheter. Det är en hel del att sätta sig in i som ny i kommunen.
– Jag har börjat med att träffa en del chefer och ledningsgrupper för att försöka skapa mig en bild av nuläget. Jag kommer nu att jobba med krisberedskapspaketet och i förlängning höjd beredskap för civil- och totalförsvar. Sen är det också intern säkerhet samt trygghetsskapande arbete, förklarar Christofer.


Christofer Thorén välkomnas av polis Axel Johansson och kommunalråd Johan Olsson Swanstein (M).

Han ser att en del av utmaningen är att få med sig verksamheterna och i förlängningen allmänheten så att de förstår att detta är inget de sitter och hittar på utan det är viktiga saker.
– Jag har börjat med risk- och sårbarhetsanalysen för att kartlägga och identifiera samhällsviktig verksamhet i kommunen och där har vi ett bra underlag att utgå ifrån men det behöver uppdateras. Utifrån den kan man kartlägga övningar och behov av utbildningar. Krisledningsplanen ska jag spetsa till och sedan ska den politiskt beslutas. Parallellt med det ska jag bygga upp säkerhetskulturen och säkerhetsmedvetenheten från kommunen sida. Mycket att göra men det finns bra förutsättningar för att göra det, berättar Christofer.
– Under flera år har arbetet kring totalförsvarsbiten varit nedprioriterat och så även för civilförsvaret. Vi har väntat in att nya säkerhetschefen skulle vara på plats innan vi tog tag i det arbetet då det är hans uppgifter nu, säger Johan Olsson Swanstein.

En annan sak som kommunen saknar är en fungerande POSOM-grupp. Det är en grupp vars huvuduppgifter är att utföra akut krisstöd och krisbearbetning. Krisbearbetning innebär att POSOM underlättar bearbetning av psykiska efterreaktioner hos enskilda individer och grupper som drabbats av en svår händelse.
– Vi har bokat möten nu för att ta upp detta arbete igen. Det borde kunna vara på plats inom en inte alltför avlägsen framtid, säger Christofer.

En återkommande uppgift inom alla olika delar av säkerhetschefens uppdrag är att se till att det finns ett fungerande samspel mellan olika aktörer.
– Säkerhetsarbetet har tidigare varit spretigt och det har saknats en tydlig profil på arbetet. Vad gäller krisledningsarbete och andra säkerhetsåtgärder krävs en gemensam bild från kommun, polis och andra berörda, säger Johan Olsson Swanstein.

– Polisens arbete pågår alltid och enligt de spelregler som finns. Ska man dock komma någon vart med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet så måste det ske i samarbete med kommunen. Att nu ha en säkerhetssamordnare att jobba med är guld värt, förklarar kommunpolis Axel Johansson.
– Jag känner redan efter de första veckorna att det finns en vilja och ambition från både tjänstemän och politiker på att vilja utvecklas och bli bättre, säger Christofer.

Christofer Thorén kommer från Perstorp, är 36 år gammal, och bor för närvarande med fru och barn i Varberg men sneglar åt att kanske flytta hit.
– Jag har släkt på Bjäre och har därför sneglat på Båstad under en tid. Det var avgörande för att jag ville anta utmaningen med jobbet här.

Förutom att jobba med säkerhetsfrågor har Christofer ett intresse för mat och dryck. Han gillar även att simma i havet och genomförde i somras Torekov Open Water för andra gången.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON