Skånetrafikens resultat för augusti 2020 visar på ett fortsatt lågt resande i den skånska kollektivtrafiken. Det bidrar till att prognosen för 2020 är på minus 760 Mkr jämfört med budget, bortsett från förväntat statsbidrag. Punktligheten för bussar och tåg är hög och fler och fler väljer att köpa sin biljett i appen eller genom att blippa sitt betalkort.

Resandet med Skånetrafiken låg under augusti 41 procent lägre jämfört med samma månad 2019. Även om resandet är fortsatt lågt behöver många resa till arbete och studier i rusningstrafik. Skånetrafiken uppmanar därför fortfarande sina resenärer att, i den mån det är möjligt, resa lite tidigare eller lite senare för att hjälpa till att jämna ut kurvan under rusningstid. Detta för att undvika trängsel ombord.

Fortsatt ansträngd ekonomi
Resultatet efter augusti är minus 483 Mkr, och biljettintäkterna ligger på minus 746 Mkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2020 är på minus 760 Mkr, inkluderas utlovat statsbidrag för perioden mars till juni blir det fortsatt minus 400 Mkr.
– Vi fortsätter att prioritera att köra full trafik på morgnar och eftermiddagar då flest behöver resa. För att klara av det har vi anpassat trafiken efter resandebehovet under övriga tider. Detta förbättrar det ekonomiska läget med drygt 200 Mkr. Utan de åtgärderna hade prognosen för helår varit nära en miljard i underskott, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Användandet av appen ökar
Fler och fler skåningar väljer att köpa biljett i appen. Under augusti köpte 78 procent av Skånetrafikens resenärer sin biljett i appen. Det är en ökning på 6,5 procent sedan januari. Dessutom blippar 8 procent av kunderna sitt betalkort ombord på stadsbussen. Andelen som använder det sättet att köpa biljett har ökat kontinuerligt sedan tjänsten infördes i januari 2020. Det betyder i sin tur att det bara är 14 procent som köper biljetten i en automat, på ett kundcenter eller hos ett av Skånetrafikens ombud.
– Vi är glada för att fler och fler väljer att köpa sin biljett i appen. Det är en bekräftelse på att det är en smidig och hållbar lösning som gör det enkelt att resa med Skånetrafiken. Inte minst under pandemin då våra resenärer inte behöver stå i kö vid biljettautomater eller på våra kundcenter, säger Johan Frithiof-Karlberg, verksamhetschef digitalisering och IT på Skånetrafiken.


Skånetrafikens app har gjort succé och under augusti köpte hela 78 procent av resenärerna sin biljett via appen.

Hög punktlighet
Skånetrafiken har arbetat intensivt för att öka punktligheten på de busslinjer och tågavgångar där flest reser. Den ackumulerade punktligheten för stadsbuss och regionbuss ligger på 90 procent vilket är högre än 2019. Då låg punktligheten på 84 procent för stadsbuss och 83 procent för regionbuss. Pågatågen ligger på 94 procents punktlighet och Öresundståg på 91 procent.

Även Skånetrafikens kunder har lagt märke till den ökade punktligheten visar färska siffror från de kundundersökningar som görs löpande. På frågan ”Kan man lita på att komma fram i tid med Skånetrafiken?” är det 4 procent fler som svarar ja än vid samma tid förra året.

Text: Peter Jakobsson
Foto: Pressbild