Sedan moderaternas förlust i senaste kommunalvalet har Christer de la Motte varit gruppledare för moderatarena i Båstad. Nu drygt ett år innan valet har moderaterna i Båstad inlett sin strategi för att försöka få tillbaka styret i Båstads kommun.
– Politiken måste skapa förutsättningar för framtidens utmaningar menar Johan Olsson Swanstein som tar över som partiets gruppledare.

Bjärepartiet tog över ordförandepinnen efter senaste valet och vid omvalet som skedde i maj 2015 ökade Bjärepartiet sin ställning ytterligare. I några år har nu moderaterna i Båstad verkat på oppositionssidan i den kommunala politiken. Till hösten ska namnen på valsedlarna presenteras och redan nu meddelar moderaterna en av sina strategier för att komma tillbaka till makten i Båstad och vad de anser vara det viktigaste för Båstads politiska arbete och framtid.
– Vi behöver fler yngre i politiken och då människor som står mitt i livet, personer som är föräldrar med barn i skolåldern och Johan är en sån person och det behöver vi inom politiken i Båstad, inleder Christer de la Motte. Politiken handlar om folks vardag och då är skolan viktig men även äldreomsorg, företagsamhet, byggnation, vägunderhåll och då är det viktigt att politikerna är i olika åldrar för det ger olika inspel till samhället. Olika generationer har olika syn på frågorna och det måste mötas på ett bra sätt för att få ett bra samhälle. Vi åkte av stolen och då måste vi fundera på hur vi kan komma tillbaka och då kan vi inte bara köra i gamla hjulspår utan måste tänka lite nytt.

Åldern på de politiskt aktiva i Båstad är väldigt hög. Till omvalet 2015 var 43 procent av kandidaterna 65 år eller äldre, medan bara elva procent var mellan 18 och 29 år.
– Vi har ett val framför oss och det är viktigt att vi markerar på ett bra sätt att vi vill få fler yngre att engagera sig i politiken. Och då menar jag i alla partier, det skulle nog alla välkomna, säger Christer de la Motte.

Johan Olsson Swanstein som tagit över som gruppledare i moderaterna har varit aktiv i Båstads kommunalpolitik en relativt kort tid men har stor erfarenhet av politiska uppdrag, mest från större kommunala organisationer. Han har visionen klar för sig om vad Båstad behöver för att vara en framgångsrik kommun och vad det politiska arbetet har för huvudsakligt uppdrag.
– Jag tycker att hela politikens uppdrag är att skapa förutsättningar för samhällets utveckling, att vara med och skapa helhetsbilden för vad som krävs och våga ta beslut när det krävs. En mycket viktig fråga är hur vi möter framtiden på bästa sätt och att kunna vara med och påverka och driva i rätt riktning.

Moderaternas politik ligger till grund för Johans värderingar och han har klara svar på vad han som ny gruppledare tänker driva inom Båstads politiska arbete inför kommande val.
– Vi vill tillbaka till styret och vägen dit är inte någon enmansshow och vi skapar nu inte bara ett bra moderatlag utan vi vill även samarbeta med andra partier. Frågor som jag tycker är viktiga är hur skapar vi rätt förutsättningar för att flytta Båstad framåt mot framtiden, hur vi får företagarklimatet att bli en del av det entreprenörstänkadet som verkligen gynnar kommunen på alla fronter. Sen handlar det också om att bana väg för en riktigt bra skola och vård och omsorg, det är välfärdens kärna, fortsätter Johan.

Framtiden kommer vare sig vi vill eller inte och det är just den som Johan pratar väldigt mycket om.
– Det vi politiker måste förstå är att vare sig vård och omsorg eller skola kommer att se ut som den gör nu om 10–15 år. Där måste vi lägga krutet på att försöka se till att skapa rätt förutsättningar för att vara med i utvecklingen. Därför måste vi redan nu börja med tankarna för hur vill vi att det ska se ut. Hur skapar vi en skolstruktur som gör det möjligt för våra lärare att ge våra elever det som de behöver för att möta framtiden? Den nya digitala och tekniska utvecklingen driver oss framåt och det måste vi ta höjd och ha beredskap för att kunna nyttja fördelarna på rätt sätt. Äldre kommer i framtiden att jobba längre och ha andra förväntningar på äldreomsorgen än idag. Möjlighet till aktivering och stöd till anhöriga är viktiga för en god äldreomsorg. Vi får inte underskatta kraften i utvecklingen och det finns något mycket positivt i det som vi måste ta tillvara på.

Johan är 39 år, född i Göteborg och det var under skolgången i Partille som samhällsengagemanget väcktes och han har hunnit med att få stor kommunalpolitisk erfarenhet redan.
– En samhällskunskapslärare jag hade i grundskolan fick mitt samhällsintresse att väckas och jag kom in lite i politiken lite innan militärtjänstgöring och universitetsstudier gjorde att politiken fick ta paus, berättar Johan.

Efter studierna i Lund flyttade Johan till Malmö och de politiska engagemangen tog fart igen. Malmös kommunpolitik är mycket större än Båstads och staden är uppdelad i olika stadsdelar som har sin egen politik med nämnder och fullmäktige. Johan var under åren vice ordförande för tre stadsdelar, satt i kommunfullmäktige som ersättare och var även under sista tiden vice ordförande i grundskolnämnden. De politiska uppdragen var många under de drygt tio åren som Johan var engagerad i Malmös politik. Strax efter att Johan flyttade till Båstad med sin familj var det omval i Båstad vilket fick Johan att börja engagera sig i Båstads politik.
– I Malmö som är så stort är det ett komplicerat kommunalt system medan det i Båstad är mindre och politiken kommer mycket närmare invånarna, besluten känns mer på riktigt och påverkar också ens egen vardag vilket bidrar till drivkraften att vilja jobba med politiken. Att vara politiker blir en livsstil med att vilja vara med och påverka och förändra, avslutar Johan med stort engagemang.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson