Mycket åsikter och många sanningar

1077

En persons sanning eller bild av en händelse stämmer väldigt sällan exakt med andras. Samtidigt är det just detta som skapar debatt och utveckling. Om alla hade haft exakt samma åsikter om allt hade vi med all sannolikhet haft väldigt tråkiga liv helt utan den dynamik som uppstår när vi strävar mot konsensus och samförstånd.

När vi i förra numret av Bjäre NU publicerade en artikel där vi intervjuat ett antal tjänstemän som berättat om sina upplevelser under tiden med den numera avskedade, kommundirektören var jag ganska övertygad om att det skulle bli en omdiskuterad artikel. Men jag hade aldrig kunnat tro att diskussionerna skulle komma att hamna på en, i vissa fall, så extremt låg nivå där jag och tidningen kommit att bli kallade allt från lobbyister och springpojkar till tvivelaktiga och att vi skulle ha en underliggande plan med våra publiceringar. En retorik som kan kännas igen från populistiska partier såväl nationellt som internationellt men som jag önskat vi sluppit uppleva här i Båstad.

Att underminera förtroendet för media och skapa en känsla av att stå i utanförskap är klassiska grepp för att skapa klyftor i samhället. Att kritisera medias rapportering och bevakning är givetvis helt legitimt så länge det görs på ett korrekt sätt men att kritisera allt det som går emot ens egna åsikter och hylla det motsatta är inte ett konstruktivt sätt att bedriva varken debatt eller partipolitik. Varken i Trumps USA eller Wendts Båstad.

Vi kan inte berätta allt som händer i en kommun i en veckoutgiven tidning. Självklart görs ett urval där vi får avgöra vad som har ett större, eller mindre, allmänintresse. Att anställda inom Båstads kommun mått dåligt och till och med lämnat sina tjänster bedömde jag ha ett mycket stort allmänintresse. Att det finns medarbetare som trivs, och har trivts mycket bra är en självklarhet men kan i min värld inte bedömas ha ett nyhetsvärde utan detta bör vara normalsituationen, såväl i en kommun som på vilket företag som helst.

Debatt är bra. Diskussioner föder insikt och framsteg. Men ogrundade påhopp och anklagelser mot tidningar och media är inget annat än ett angrepp på demokratin vilket vi alla bör ta på allvar.

Vi kommer aldrig, det lovar jag, att låta oss påverkas denna form av påtryckningar.


Joakim Ormsmarck, Ansvarig utgivare