Det finns inte längre någon återvinningscentral (ÅVC) i Båstads kommun. Svenstad är stängd sedan nästan ett år och Båstadborna får nu åka till Ängelholm för att besöka en ÅVC. Under denna tid har NSR gjort insatser för att underlätta återvinningen och minska behovet av resor till ÅVC.

Med en allt mer ökad miljömedvetenhet från både producenter och konsumenter kommer framtidens avfallshantering se annorlunda ut mot vad den gjort de senaste decennierna. Om det kommer byggas en ny ÅVC i Båstad kommer det dröja många år innan den skulle stå färdig. Det som då skulle byggas är något helt annat än den ålderdomliga anläggningen som fanns i Svenstad.
– De anläggningarna som är byggda i Helsingborg och Ängelholm är relativt nya men det är ändå tio år sedan de planerades så de är gjorda utifrån vad som var modernt då. Nu finns så mycket mer inom digitalisering och olika lösningar samtidigt som samhället förändras och då måste vi hänga med. Det som finns i Ängelholm och Helsingborg är inte morgondagens lösning, förklarar Cecilia Holmberg som är renhållningschef på NSR som är ansvariga för avfall och återvinning i Båstad, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Avfallshanteringen i framtiden måste vara anpassad för just framtiden. Att alla ska köra många vändor till tippen per år är kanske inte ett måste. Det som måste fungera är att bli av med avfallet. Hur det ska ske finns det varianter på.
– Det vi måste göra är att se avfall som en resurs, att en produkt som gjort sitt första syfte kan gå in som råvara i nästa process. På så sätt blir det inte avfall utan går direkt in som råvara i ett cirkulärt flöde av material, säger Cecilia.


I Båstads kommun finns det 11 återvinningsstationer dit man kan åka och sortera sitt avfall.

Sedan anläggningen i Svenstad stängde var det många på Bjäre som fick längre att köra. Resorna från Bjäreborna till en ÅVC har dock minskat. Anledningen kan vara många men planering och större laster per besök har noterats av NSR. Även nyttjandet av de tjänster som NSR tillhandahåller har ändrats här i Båstad.
– Vi ser att många nästan blivit överraskade över vilka tjänster vi har, och har haft länge. Nyttjandet och antal abonnenter av trädgårdsavfallskärl har till exempel ökat markant.

Miljöpåverkan från transporter när det är en lastbil som åker och hämtar allt istället för att var och en ska köra till återvinningscentralen är positiv.
– Med fossilfritt bränsle kör våra lastbilar en logistisk optimerad runda och kan samla upp flera ton per resa. Det blir effektivt.

En annan sak NSR gjorde var att vid några tillfällen komma ut och samla upp trädgårdsavfall direkt i en lastbil som stod på utvalda platser. Dit kunde alla komma och lämna sitt trädgårdsavfall.
– Det var för att stötta upp på vår och höst när många har mycket trädgårdsavfall efter de klippt häckar eller liknande. Det ska vi utöka under detta året. Vi har inga datum än men vi siktar på en gång i månaden från vår till höst.

En tjänst där NSR ser en stor förändring är hämtning av grovavfall hemma hos folk. Sex hämtningar per år ingår i avfallstaxan för alla med villafastighet.
– Det har mer än fördubblats sedan Svenstad stängde. Kunderna har hittat och utnyttjar nu mer de tjänster som redan funnits.

En kategori som fortfarande kräver ett besök till ÅVC är när det handlar om farligt avfall.
– I Helsingborg har vi haft liknande kampanjer som med trädgårdsavfallet där vi kommer ut och tar emot farligt avfall vid tillfällen. Det var ganska välbesökt och något vi tittar på att genomföra i Båstad.

Planer finns på lokal uppsamling av farligt avfall.
– En lösning som vi har i Helsingborg och Bjuv är att ställa större specialinredda containrar vid exempelvis bensinstationer där det finns personal som kan låsa upp.

Digitala tjänster
Det görs nu stora framsteg inom digitalisering för återvinning och avfall. Tester har gjorts där man själv kan meddela på soptunnan när man vill få den tömd så går en signal till en central som gör optimerade körturer för sopbilen att åka och tömma tunnorna.
– Detta skulle kunna göra stor skillnad i just Båstad där det finns många fritidshus där tunnan är tom ofta men sen blir fylld snabbt när folk är på plats och då behövs tätare tömningar.

Tester visar att det skulle bli färre tömningar men kanske samma transportkilometer då vissa gator skulle köras oftare under vissa tider på året.

För både servicegraden och miljön skulle det vara en förändring.
– Tömning när behovet finns skulle göra stor skillnad, säger Cecilia.

Textilierna. Den stora omställningen.
Tillverkningen av kläder har en mycket stor påverkan på miljön globalt. Användningen och återvinningen av textilier kommer ändras framöver.
– Vi ser en jätteförändring inom detta område. Folk kommer försöka se till att använda kläderna mycket mer i framtiden än i dag och sedan se till att de återvinns.


Textilinsamling vid återvinningsstation.

NSR samlar in textil på sina ÅVC. På alla återvinningsstationer finns även möjlighet att lämna kläder i speciella kärl, ofta från flera olika aktörer.
– Alla aktörer tar nu emot både hela kläder och trasiga. Den trasiga textilen återanvänds som isolering med mer. Det viktiga när man skickar vidare sin textil är att det är helt torrt. Finns det fukt kan hela behållarens innehåll börja mögla och då är allt förstört.

Återbruk ger prylar längre liv innan de blir sopor.
– Vi satsar en del på återbruk på våra återvinningscentraler men vi måste också få utflödet från dem. Det vore bättre om de som har saker som inte behöver kasseras gav det direkt till Myrornas, loppisar eller liknande så behöver det inte gå via oss.

Om det fungerar tillräckligt bra för de flesta med de extratjänsterna som finns. Kommer det då att bli någon ny ÅVC i Båstads kommun?
– Det är en politisk fråga men vi har ett uppdrag som vi ska genomföra även nu när det inte finns någon ÅVC. Vi tittar på alla typer av lösningar vi kan ta till och det finns många fler som vi inte testat än.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON