Ny budgetpost i kommunen

823

Förra veckan ringde en kommuninnevånare mig som läst budget 2017 sidan 29 och frågade lägger ni verkligen 57 miljoner på integration. Mitt svar var att det är riktigt men det är stasbidrag så det är ett nollsummespel hittills för kommunen.
Saken är att kommunen får statsbidrag med 57 miljoner för budgeterade 73 ensamkommande barn. De flesta eller 35 000 barn eller ungdomar kom 2015–2016 och som bekant är åldern tveksam men det illa rustade och godtrogna Sverige accepterade den åldern barnen /ungdomarna uppgav.
Nu sker som bekant åldersbedömningar med uppskrivningar av åldern.

Nu från 1 juli 2017 sänks ersättning från 1900 kr per dygn till 1300 respektive 750 kr per dygn för denna grupp vilket sätter press på verksamhetsområdets ekonomi.

Man kan tycka vad man vill men detta är en ny post i våra budgetar och man måste i objektivitetens namn ställa de 57 miljonerna mot vårt räddningsväsende som kostar 10 mkr, våra bibliotek 9 mkr, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 6 mkr, fritidsverksamhet 10 mkr, kultur 2 mkr, stöd och omsorgsverksamheten till funktionsnedsatta 56 mkr, hela vård-och omsorg med hemtjänst, äldreomsorg inklusive administration, det vill säga allt sammantaget 188 miljoner kronor.

Jag vet att detta är ett känsligt ämne som så kallade politiskt korrekta inte nämner men jag tycker detta är viktig information som jag ej vill undanhålla mina kommuninnevånare.

Sedan att det är statliga medel saknar egentligen betydelse då det är också skattemedel och visar hur naiva och generösa våra regeringar varit oavsett färg de senaste åren och vilka grupper de prioriterat.

Som jag brukar säga: Landet med dåligt totalförsvar efter alla nedskärningar med nerlagda regementen, bortskänkt försvarsmaterial mm lägger nästan lika mycket som dagens försvarskostnad på denna gruppen (35 miljarder) eftersom gränskontrollerna glömdes helt 2015. Då gick det att åka från Irak till Malmö utan pass!


BO WENDT
Kommunalråd BP