Under hösten har ytterligare tolv nyanlända kvinnor fått lära sig om det svenska samhället i projektet Byamor som pågått sedan slutet av 2015. Att få kunskap om svenska samhällets strukturer och system är en viktig del av integrationsarbetet.

Under en diplomeringsceremoni fick höstens byamödrar sina diplom för väl genomförd utbildning. Kommundirektör Kristina Geiger, Stiftelsen Gripens VD Mats Nilsson och stora delar av kommunens integrationsavdelning var på plats vid ceremonin och den gemensamma lunchen.
– Jag tycker att det är ett bra projekt då det är oerhört viktigt att när man bosätter sig i ett annat land få lära sig hur dess samhälle fungerar. Att de får lära sig vedertagna värderingar och etikett, som inte finns nedskrivet men som man förväntas följa, och få veta hur man ska bete sig i sociala sammanhang i svenska samhället förbättrar möjligheten för lyckad integration, säger Kristina Geiger.

Under hösten har Lina Hammodeh varit kommunens projektledare för Byamor.
– På träffarna fick deltagarna lära sig om det nya samhället de har hamnat i, om ekonomi, om barnuppfostran, de fick göra besök på brandstation och har träffat polisen. De fick även lära sig om skolsystemet och hur man skaffar sig utbildning, om arbetsmarknaden och hur man skaffar jobb, men framför allt om det svenska samhället och om svenska värderingar och lokal kultur, förklarar Lina Hammodeh.


Lina Hammoodeh var denna säsong projektledare för Byamor.

De tolv kvinnorna som var med på höstens utbildning kom från Syrien, Palestina och Irak. De har varit i Sverige cirka två år och de flesta studerar på SFI och några kunde lite svenska. En del kunde nästan ingen svenska och då fick Lina och andra som varit här längre hjälpa till med att översätta.
– Vi uppmanade föreläsare att använda enkel svenska så budskapet skulle nå fram, berättar Lina.

Är det mycket som är nytt för deltagarna trots att de varit i Sverige i två år redan?
– De flesta säger att den informationen och kunskapen de fått genom projektet har varit nytt för dem, säger Lina.

Fram till oktober 2016 stöttades projektet ekonomiskt av Länsstyrelsen. I juni 2017 möjliggjorde Stiftelsen Gripen en fortsättning genom att tilldela projektet 82 000 kronor.
– Idag är utanförskap en av de absolut viktigaste frågorna och när ansökan kom upp om vi ville vara med stötta projektet Byamor, som annars hade lagts ner, så kändes det helt rätt. Att satsa på Samhällsguider, i form av Byamödrar, för att enkelt sprida samhällsinformation till nyanlända känns som en bra väg att gå. Vår förhoppning är att kommunen nu driver Byamor vidare i en eller annan form, säger Mats Nilsson VD Stiftelsen Gripen.

Just nu finns ingen klar finansiering för någon fortsättning av projektet men kommunen ser gärna att projektet kan fortgå.
– Syftet med projektet har sedan start varit att det ska vara långsiktigt och ge långvariga effekter. Tanken är att vi ska fortsätta med själva projektet och ambitionen är att Byamor ska kunna bli en del av ordinarie verksamhet så vi inte hela tiden ska behöva jobba utifrån projekt, förklarar intergationsstrateg Nike Sandberg.
– Detta är ett av integrationsprojekten som är uppe för politiskt beslut om det ska finansieras av skattemedel eller inte. Vi tittar även alltid på möjligheten att söka externa finansieringar för att minska kommunens utgifter, säger kommundirektör Kristina Geiger.

Projektledare Lina Hammodeh kom till Sverige från Syrien för drygt två år sedan och har själv tidigare deltagit och utbildat sig till Byamor. Hon känner väl till utmaningarna att komma till en ny kultur.
– Tidigare byamödrar som kommit vidare i svenska samhället är perfekt för att hålla i kommande grupper då de vet vad som fungerar och vad som behövs för de nyanlända. Linas insats för den senaste gruppen har varit ovärderlig, säger Nike Sandberg.

Lina, vad tycker du med egen erfarenhet är det viktigaste att lära sig för de nyanlända som kommer till en ny kultur och ett nytt samhälle med andra värderingar och normer?
– Att lära sig svenska värderingar, acceptera det svenska systemet och lära sig hur samhället fungerar.

Var det svårt för dig att lära dig svenska systemet och värderingar?
– Nej, det var inte svårt och det är lätt att acceptera men något som behöver förklaras för att man ska förstå, säger Lina och skattar lite.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson