Oansvarig agerande av oppositionen

977

Den framtida skuldsättningen oroade inte vår opposition som kapade 6,3 miljoner på Bjärepartiets budget samtidigt som man ökade intäktssidan 5,3 miljoner.

Att inte arbeta med samma intäktssida skapar förvirring och gör att det är mycket lätt att göra glädjebudgetar. Bjärepartiet ville spara 1% på skolpengen till grundskolebarnen (i Ängelholm ville S spara 2,5%). Med de ökade volymer av barn vi nu ser (cirka 100 mer än förra året) är det inte alls konstigt med en liten sänkt skolpeng då nya elever inte kostar lika mycket som gamla då man i stor utsträckning fyller på klasser och ej behöver anställa exempelvis fem lärare för 100 nya barn. Andra kommuner har som jag (BW) berättade i stor utsträckning gått ifrån systemet men det var det ingen från oppositionen som ville lyssna på.

Vi tycker okunskapen var stor i en märklig budgetdebatt där S blandade ihop budget 2018 med delårsbokslutet 1 oktober 2017 där vi har 19 miljoner över på finansieringen.
Likaså föreslog man i sin budget avslag på en redan gjord besparing av lokaler till vård-omsorg.

Centerpartiet med sin nyligen utsedda kommunalrådskandidat saknade budgetförslag vilket är märkligt. Partiet anslöt sig till M, L, S vilket också MP gjorde. Därav kapningen av vår budget trots att jag (BW) och borgerligt oberoende Jonas Persson Follin vädjade om starka finanser inför för sämre tider. Jonas gav stöd åt Bjärepartiets budget liksom Inge Sanden (SD).

VI anser oppositionens agerande oansvarigt och tyvärr har vi inte samma bild av framtiden. Prognosen visar en låneskuld på 700 miljoner 2020. Blir räntan då 4 % betalar
vi då 28 miljoner i ränta mot 2 miljoner idag.

Vi har fått ca 200 personer från mellanöstern de sista 2 åren och av dessa är 130 i den statliga etableringen och endast 15 har arbete idag. Efter 2 år är de statliga etableringsersättningarna slut med risk för försörjningsstöd. Statistiken talar som bekant mot dåliga utsikter att få arbete inom rimlig tid. Endast 30% av utom europeiska invandrare har egen försörjning inom 8 år.

Vi ser även ett flertal kvinnofridsärenden som leder till att vi måste skaffa bostäder på en redan överhettad marknad. Vi ser tecken på oro på skolor och i samhället om vi sett tidigare och som skapar kostnader med vakter, extralärare, tolkar mm.

Sist men inte minst risk för anhöriginvandring där hela familjer kan komma att återförenas med de ensamkommande som fått uppehållstillstånd. Lagen kräver att vi skaffar bostäder till dessa. Vad säger lika rättsprincipen om detta? Vi får inte erbjuda kompisåkning i skolbussar för risk för orättvisa men helt nyanlända skall gå före i bostadskön! Inte i Båstad om vi får bestämma.


BO WENDT, HANS GRÖNKVIST
Bjärepartiet