Ordning och reda men på rätt sätt!

352

Som politiker är det mycket viktigt att se till att skattepengarna används på ett effektivt och rättvist sätt.

Socialdemokraterna har lagt en motion om intern representation som vi fick bifall för.
Detta för att det skall finnas tydliga regler hur internrepresentation skall hanteras.

(S) har även varit tydliga med, att konsulter skall användas med förnuft.
Ibland är det nödvändigt vid arbetstoppar eller när kompetensen inte finns i organisationen. Men konsulter är mycket dyrare än när det görs i den egna organisationen, därför skall det bara användas när det är nödvändigt.

(S) var även mycket upprörda mot att EU-projekt startade utan politiska beslut. Att kommunen söker EU-medel och startar projekt är bra, men det skall vara förankrat med politiken och med ett tydligt syfte att nå måluppfyllelsen.

När (S) tycker att något är oklart ställer vi frågor till berörda tjänstepersoner. Vi väcker även ärenden eller lägger motioner om det som behöver förändras/förbättras.

Vad som skapar den dåliga arbetsmiljön är inte att det dras ned på konsulter eller att regelverket av internrepresentation tydliggörs och stramas åt.

Det beror istället på vårt kommunalråds egna agerande då han t.ex. kritiserar namngivna tjänstepersoner i tidningen.
Detta skapar en rädsla, är det jag som skall hängs ut nästa gång = dålig arbetsmiljö. Tänk tanken att Peabs högste chef skulle klaga på en av sina anställda i ledningsgruppen i tidningen.

Skolchefen har bara fullföljt uppdraget om en optimal skolorganisation. Ett uppdrag som en enig kommunstyrelse har godkänt.
Där alla ekonomiska och pedagogiska fakta pekar ut att skolchefens analys är rätt. Samma resultat som tre tidigare analyser också visat.

Även att kommunalrådet ”sågar” medarbetarna på kommunstyrelsen inför oss alla. Skapar en dålig arbetsmiljö. Detta sker när han tycker något går emot hans egen övertygelse.

Detta görs istället för att göra som en politiker skall, nämligen ställa frågor, väcka ärenden, skicka ärende på återremiss eller samtala med kommunchefen om vad som behöver förbättras.

Vi blir mycket bekymrade när kommunalrådet säger att det är en utmärkt arbetsmiljö och försöker hitta felen hos alla andra.
Tänk vad underbart det hade varit att läsa en insändare där vårt kommunalråd skrev.
– Jag är mycket bekymrad över de signaler våra medarbetare har förmedlat. Jag tar detta på största allvar och skall gå till djupet med detta. Naturligtvis skall jag ta till mig av kritiken och tänka mig för hur jag utrycker mig och agerar.

Däremot skall inte kommunalrådet sluta att reagera mot det som behöver ändras/förbättras.

Bara det är på ett sätt så att medarbetarna mår bra.


Ingela Stefansson Socialdemokraterna
Jessica Andersson Socialdemokraterna