Från och med den första januari förändras öppettiderna på kommunens bibliotek och skolbiblioteken får en jämnare fördelning av skolbibliotekstider.

Under hösten 2019 har en översyn gjorts av bemanningen på kommunens samtliga bibliotek. Syftet har varit att skapa en biblioteksverksamhet med så hög kvalitet som möjligt utifrån de resurser som finns. Översynen har haft som utgångspunkt att skapa bra bibliotek för besökarna, en jämlik skolbiblioteksverksamhet för eleverna och en god arbetsmiljö för personalen.
– Trots att översynen föranleddes av minskade resurser har vårt fokus varit på att utveckla verksamheten och jag tycker att vi har lyckats väl med det. Vi får en rättvisare fördelning av skolbibliotekstider och övriga öppettider anpassas efter de behov som finns bland våra besökare, säger bibliotekschef Catharina Elofsson.

Nu är översynen klar och ett flertal förändringar väntar.

På huvudbiblioteket har sedan mars ett försök genomförts som innebar att biblioteket öppnats upp klockan 8 alla vardagar. Besökare kan då nyttja biblioteket från klockan 8 till 10 utan att personal finns tillgänglig. Försöket visade att biblioteket fått besökare som kommer tidigt på morgonen för att läsa tidningar eller tidskrifter, använda datorer, studera eller låna och lämna böcker på egen hand i våra låneapparater. I stort sett alla dagar har det funnits besökare från klockan 8 och detta utan att biblioteket annonserat att det är öppet. Bibliotekspersonalen har inte fått något merarbete av detta försök och det har inte heller inneburit något extra stök i lokalen. Nu permanentas försöket och på det sättet kommer huvudbiblioteket kunna öppna klockan 08.00 varje vardag, och trots att biblioteket stänger en timme tidigare tre dagar i veckan utökas den totala öppettiden.

De ändringar som genomförs avser att biblioteket är obemannat torsdag och fredag fram till klockan 12 samt att biblioteket stänger en timme tidigare tre kvällar i veckan: tisdag, onsdag och torsdag, stänger biblioteket klockan 17. Sedan tidigare stänger biblioteket klockan 17 på fredagar. Måndagar har biblioteket öppet som tidigare fram till klockan 19 och biblioteket behåller öppettiden på lördagar, kl. 10 – 14, i enlighet med kommunens servicedeklaration.

I Förslöv påverkas inte öppettiderna i bibliotekets för allmänheten, däremot får skolbiblioteket utökade resurser med fyra timmar per vecka.

I Västra Karup finns precis som tidigare enbart skolbibliotek och det bemannas framöver åtta timmar per vecka.

I Grevie ligger biblioteket i samma lokaler som livsmedelsbutiken och har samma öppettider som den. Så kommer det att vara framöver också. Däremot kommer den fasta bemanning tas bort i Grevie eftersom det har varit få besökare under de bemannade tiderna och eftersom biblioteket till stor del sköter sig själv.

I Östra Karup uppmättes det lägsta besöksantalet (en besökare per timme) när antalet besökare på kommunens bibliotek räknades i september. Det bedöms inte som resurseffektivt och därför sker förändringar av verksamheten där. I Östra Karup avvecklas bokbeståndet för vuxna, men möjligheten till biblioteksservice som att reservera och hämta böcker finns kvar två timmar per vecka när biblioteket är öppet för elever.

Även i Torekov var det få personer som besökte biblioteket under besöksräkningen. Öppettiderna justeras därför för att bättre matcha behoven, och biblioteket kommer att hålla öppet sex timmar per vecka: måndagar 15-18 och onsdagar 10-13.

I den delen av översynen som gäller skolbiblioteken har målet varit en rättvisare fördelning av tiderna, mellan olika skolor men också mellan olika åldersgrupper av elever.
– Forskning visar att ett bra skolbibliotek ökar elevernas måluppfyllelse och därför arbetar vi med att utveckla skolbiblioteken så att eleverna ska få tillgång till bästa möjliga skolbibliotek i kommunen, säger Catharina Elofsson.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON