Pajkastningen har börjat

1582

Så har då pajkastningen börjat igen i Båstadpolitiken. Bjärepartiet, och speciellt jag och Båstadhems ordförande Hans Grönkvist, anklagas för att Bjärehemmet sålts trots att det var precis vad både Moderaterna och Liberalerna ville. Tydligen även Centern trots alla idéer tidigare för Bjärehemmets fortlevnad.

Ni gör en stor sak av att jag ej tog upp ärendet i kommunstyrelsen under mars och april och förklaringen har ni fått tidigare; att jag sökte en majoritet för att stoppa försäljningen.

Ni har ju enligt kommunallagen möjlighet att när som helst väcka ett ärende i kommunstyrelsen och även få igenom ett beslut på samma möte. Kanske till och med till er fördel. Ni utnyttjar ju annars detta ofta i både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Så gjorde ni den 23 maj ang. Bjärehemmet och ni fick ett beslut som vi också stödde, och till och med stärkte, genom mitt tilläggsyrkande om att för framtiden utreda juridiken så att ägardirektiv blir bindande.

Här försöker ni lägga all skuld på oss trots att ni tillsammans hade majoritet att få upp ärendet. Jag tycker detta beteende är klandervärt och skadar förtroendet för politiken genom att försöka undanhålla läsarna fakta i regelverket.

Men M och L, i motsatts till oss, ville ju sälja och ni borde vara glada. Ni hittar nu tydligen inget annat att klaga på då det mesta fungerar bra i Båstads kommun som positivt resultat i bokslutet, tredje plats bland 130 i Dagens Samhälles Superkommun.

Efter drygt 2 år i den politiska ledningen är jag stolt över att vi har börjat ta tillbaka kommunens styrning och stärka politikerrollen. Vi har, i samarbete med den tillförordnade kommunchefen, satt stopp för höga konsultkostnader.

Vid varje budgetår städar vi i de administrativa kostnaderna, vilket aldrig skett tidigare under de 38 år jag, utan att kunna politiskt påverka, haft insyn i kommunen.

För andra gången på två år ser vi på över delegationsordningen. Känns naturligt inför rekrytering av ny kommunchef. Detta påminde jag Kerstin Gustavsson (M) om för 3,5 år sedan inför rekrytering av den förra kommunchefen, men någon majoritet fick jag inte för detta, inget hände.

Vi har dragit in delegationen till förvaltningen att på egen hand hyra lokaler och har åstadkommit miljonbesparingar genom att säga upp externa hyresavtal genom att flytta vårdpersonal till ett ställe på Bjäredalen. Och det finns mer att göra. Med den insyn jag nu har, lägger jag mig kanske i mycket, men stödet finns i vårt parti och av de Bjärebor jag möter dagligen. Vi har därför en budget i balans, och gör allt för att få en bra verksamhet utan att höja kommunalskatten.

Jag tror de flesta som känner till fakta saknar förståelse för ert handlingsätt att angripa mig och Bp för händelsen med försäljningen av Bjärehemmet. Det är ju sedan lång tid er önskan, (M och L)både av ideologiska skäl och andra, som jag misstänker, men ej kan föra i bevis. Bjärepartiet ville inte sälja Bjärehemmet, men Båstadhems styrelse, era ledamöter inkluderade, röstade för försäljning. Styrelsen menar att aktiebolagslagen är överordnad annan styrning, då ledamöterna är personligt ansvariga för bolagets väl och ve.

I det aktuella fallet tillskrev Båstadhem kommunfullmäktige för ett halvt år sedan och önskade få klartecken då försäljningssumman beräknades överstiga 10 miljoner. P.g.a. beredningstvånget fastande önskan på vägen, och fördröjdes av skäl som angetts ovan. Båstadhems ledning har via SABO’s jurister fått klartecken om att information till kommunfullmäktige räcker och att de haft rätt att sälja även om kommunfullmäktige skulle ha sagt nej.

Vi skall nu vidare utreda juridiken kring ägardirektiven status.

BO WENDT, Kommunalråd BP

Läs svaret på insändaren: Politik inte pajkastning!