I polisens register finns det fem ärenden med brand på motorfordon i Förslöv under senaste två månaderna. Vad gör polisen åt saken?

– Finns det möjlighet för oss att utreda det så påbörjas förundersökning. Det gäller all typ av brottslighet. Vi har ökat tillsynen och områdespolisen jobbar på att ta reda på vem som gör detta och vi tar emot tips och följer upp. Jag är övertygad om att de här händelserna har en lösning att hämta i ungdomskretsar. Jag tror att det finns många som vet betydligt mer än de har sagt. Den informationen försöker vi få fram. Dels för att få stopp på händelserna och för att klara ut brotten, förklarar Axel Johansson som är kommunpolis i Båstad.

Stationsparkeringen i Förslöv är ganska undangömd med få som ser den.
– Det är en stor anledning till att kameraövervakningen är så viktig. Kommunen jobbar på det nu.

Varför är inte kamera redan på plats?
– De senaste händelserna med bilar som brunnit där har hänt ganska nyligen vilket påskyndar anledningen till att sätta upp kameror men det är en liten startsträcka för att få de på plats med alla tillstånd och beslut som krävs. Det tar ett tag helt enkelt. Men det är på gång.

Ska man vara orolig för att ställa bilen vid Förslövs station?
– Man bör nog tänka över det. Fem bränder på två månader är alldeles för mycket. Man ska alltid tänka över risken för att utsättas för brott eller skadegörelse.

Vad kan man göra för att skydda sig mot detta?
– Jag vet ärligt talat inte. När man lämnar sin bil på en plats så kan den bli utsatt.

Har ni någon aning om vem eller vilka som gör detta?
– Ärendet ligger hos områdespolisen och vi har fått in en del information men ser gärna att vi får in mer. Med tanke på att det under samma tid har varit skadegörelse genom brand på Förslövs skola så är det inte orimligt att anta att detta är en företeelse där ungdomar är inblandade. Så vi jobbar en del med det.

Är det svårt att binda gärningsmän till brotten?
– Det måste finnas teknisk bevisning, vittnen eller ett direkt erkännande.

När polisen klarar ut brotten kan det bli smärtsamt ekonomiskt för gärningsmännen.
– Om någon vet mer om det som sker och har skett får de gärna höra av sig, inte minst med omtanke för ungdomarna som troligen gjort detta. När det klaras upp kommer försäkringsbolagen att ställa skadeståndskrav för de ersättningar de betalat ut för de förstörda bilarna.

Tipsa anonymt
– I en liten ort finns det alltid folk som vet vilka som gör galenskapen. Det går bra att tipsa oss helt anonymt om man vet något. Vi vill få ett stopp på detta.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON