Potthålen prioriteras

1694

Nu på våren dyker det upp fler och fler potthål på vägarna runt om på Bjäre. Ett större hål kan leda till punktering och farliga väjningar. Det är väghållaren som är ansvarig för underhållet av vägarna och att laga farliga hål.

I Båstad är det kommunen som har hand om de flesta gator inom Båstad och Torekovs tätorter. De större vägarna mellan de olika tätorterna har Trafikverket hand om. Resterande vägar är enskilda vägar som hanteras av vägsamfälligheter, vägföreningar, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer.

På Båstads kommuns webbplats finns en kommunkarta där man kan se exakt vilken typ av väg varje väg är. Väghållaren är ansvarig för att laga vägarna när de vet om skadorna och det är delvis upp till kommuninvånarna att upplysa dem.
– Potthål är ett exempel på en skada som vi prioriterar och vi lagar de oavsett storlek. Skador på vägen som inte vi fått in felanmälan på kan av naturliga skäl ta längre tid för oss att upptäcka. Vid gatusopningen och grusupptagningen på våren gör vi samtidigt en okulär besiktning av våra gator och särskilt om det finns potthål eller andra vägskador efter vintern, berättar Andreas Jansson på Båstad kommun.

Som bilist ska man veta att man antas iaktta den omsorg och försiktighet som omständigheterna kräver. När det nu är lite hål på vissa vägar gör man bäst att köra lite försiktigt.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson