I december 2018 togs beslutet om ny skolstruktur för södra sidan av Båstads kommun. I den planen läggs Sandlyckeskolan i Torekov ner och framtida elever ska gå i nya Västra Karups skola. Detta har Torekovsbor reagerat på och nu överlämnat en protestlista med underskrifter till styrande politiker.

Under tre veckor har listorna legat på fem olika platser i Torekov. Totalt har 1310 personer skrivit under protestlistan. Uppropet går ut på att de vill att beslutet om skolstrukturen ska rivas upp och ändras. Anledningen till att de vill ha en skola i Torekov är att de anser att Torekov behöver en skola.

Som representanter för protesten tog Toiny Böös, Birger Forsbrant och Birgitta Jansson med sig listorna med namnunderskrifter till kommunhuset och överlämnade till kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) samt utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S).
– Jag respekterar deras uppfattning och engagemang, det är en viktig del av demokratin att få göra sin röst hörd. Vi tar emot dessa namnunderskrifter idag som ett tecken på det, säger Johan Olsson Swanstein.


Birger Forsbrant och Toiny Böös överlämnar namnunderskrifterna till Johan Olsson Swanstein och Thomas Nerd.

Det är i nuläget 82 barn som går på Sandlyckeskolan. Endast ett tjugotal av dessa bor i dess närområde så de själva tar sig till och från skolan. Resten får skjuts eller åker skolbuss. Framöver får den skjutsen gå till Västra Karup.
– Det är tre lärare som berörs av flytten till Västra Karups skola. De är, tillsammans med rektorn, med i arbetet i hur den nya skolan i Västra Karup ska utformas, säger Thomas Nerd (S) utbildningsnämndens ordförande.

Torekovsgruppen anser att byn behöver en lokal skola även i framtiden.
– När beslutet om nedläggning kom kändes det som ytterligare ett steg tillbaka för Torekov. En by utan barn är en by utan liv, säger Birgitta Jansson som anser att Torekovs skola är en mycket trevligare skola än Västra Karups.
– Vi har ingen möjlighet att ha en skola i varje by om vi ska upprätthålla en bra utbildning och klara budget, förklarar Thomas Nerd.

Den nya skolan i Västra Karup är ett stort projekt för kommunen med en beräknad kostnad på 135 miljoner kronor.
– Jag är rädd att det blir ett tunnelprojekt av det hela och kostnaderna kommer skena iväg innan det är klart, säger Birger Forsbrant när han får se planerna på hur nya skolan i Västra Karup skall utformas.
– Det blir inget tunnelprojekt i den delen att det ska ta 25 år att få färdigt och vi kommer göra vårt yttersta för att kostnaderna skall hållas inom budget. Det är ytterst kompetenta tjänstemän som gjort beräkningarna, förklarar Thomas Nerd.
– Vi behöver alltid använda varje skattekrona till det absolut bästa möjligt. Vi har inget överflöd att ta från. Vi kommer försöka se till att budgeten för nya skolan hålls och vi har inrättat en styrgrupp som ständigt kommer att följa hur utvecklingen går. Investeringar måste vi göra och de ska göras på ett klokt sätt, säger Johan Olsson Swanstein.

Skolstrukturen var en av de stora frågorna i valet och den nu styrande Samverkan för Bjäre, med en majoritet i kommunfullmäktige, driver vidare den skolpolitiken de står för.
– Kommunfullmäktige har tagit ett beslut om en långsiktig och sammanhängande skolstruktur för kunskap och lärande. Vi arbetar vidare med den och behöver för att klara uppdraget med att varje elev ska lyckas i skolan samla våra resurser för stöd och utmaning. Vi behöver få till mer resurser till undervisningen, våra elever och lärare och då behöver vi en annan skolstruktur där fokus ligger på innehållet. Det blir bra för framtiden, förklarar Johan Olsson Swanstein.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON