RELIK – Svar till Bo W Vattenfrågan är en framtidsfråga.

1404
Detta är en replik på insändaren: REPLIK – Vattenfrågan är en framtidsfråga

Mycket intressant att läsa Bo Wendts svar på min insändare ”Vattenfrågan är en framtidsfråga”. Du påstår att det blev fel, denna gång! Vad blev fel undrar jag då?

Vid tre tillfällen har du tagit initiativ till möten med Sydvatten skriver du. Ja det stämmer eftersom det är ditt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande men du hade inte gjort detta om inte vi i moderaterna lyft denna fråga vid flera tillfällen i kommunstyrelsen och tryckt på.

Sedan påstår du min okunnighet när jag skrev att regnet räddade oss sommaren 2013. Jag vet mycket väl att det inte blir grundvatten av regn på en natt. Regnet räddade vår trädgårdsbevattning vilket låg i mitt begrepp ”räddade”.

I denna fråga lyfter du fram att du är f.d. miljöchef och i många år arbetat med vatten. Då kan man ställa frågan, varför har då inte Båstads kommun en mer framåtsyftande planering när det gäller vattenfrågan och just lösningar på tillgång till vatten och då även i samband med sedan länge planerad utbyggnad i vår kommun?

Min omtanke är förhoppningsvis mer än behjärtansvärd, den leder förhoppningsvis i förlängningen till en aktiv vattenpolitik.

Johan Olsson Swanstein
Gruppledare Moderaterna