REPLIK – Återvinningscentral i Båstads kommun

1475
Detta är en replik på insändaren: Återvinningscentral i Båstads kommun!

Ingela Stefansson skriver att (S) begärt en tidsplan för hur beslutsgången ser ut för ny återvinningscentral (ÅVC).

S har inte bara gjort detta utan de har senaste året krampaktigt hållit kvar i Svenstad-alternativet trots att NSR vid flera tillfällen såväl skriftligt som muntligt förklarat att de inte finansierar en ny ÅVC där. Som medlem i NSR men endast en styrelseplats av 13 har vi därför haft begränsad möjlighet att påverka vilket alla inte tycks förstå.

Alternativet är att vi själva betalar de ca 30 miljonerna och får stå för en ökad årlig drift med ca 1 miljon kronor. Detta vet jag även är otänkbart för S och gör agerandet än mer anmärkningsvärt. Det kan inte tolkas som annat än valtaktik men hänsyn till hur impopulärt det är att sätta ner foten och ange plats för ÅVC.

Nu har Bjärepartiet som styrande varit tvungna att göra det och efter mycket diskussioner, internt med länsstyrelsen och NSR kommit fram till Killeröd (öster om vägen mot Båstad vid Bokesliden) på den mark vi förvärvade för 3 år sedan.

Kravet på ÅVC anläggningens placering från NSR har varit att den placeras i Grevie-Förslövs området i närheten av de stora vägarna och ett skäl är att man önskar avlasta Ängelholms ÅVC så att Magnarp och Vejbystrands boende kör till vår anläggning istället för Ängelholm.

Med ca 10000 till 20000 fler årsbesök på vår ÅVC kan de öka öppet tiderna på anläggningen och därmed öka servicen för våra kommuninvånare.

Detta har inte varit något enkelt beslut och om det går igenom i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige nu kan NSR söka dispens för att hålla Svenstad öppet under den tid vi söker detaljplan på området och NSR söker miljötillstånd. Det kan också bli fråga om en provisorisk plats under tiden som alternativ till Svenstad.


BO WENDT
Bjärepartiet