REPLIK – ”Båstad har lyckats väl”

589
Detta är en replik på insändare: Oansvarig agerande av oppositionen

Att satsa på utbildning och att våra gamla har det bra är inte oansvarigt utan en bra investering. Att som arbetsgivare skapa en bra arbetsmiljö är även det att använda skattepengarna rätt.

Att lägga en styrande och realistisk budget har aldrig varit Bjärepartiets starka sida. När (S) visade delårsbokslutet 2017, var det för att visa detta. Men Bosse väljer att misstolka detta genom att säga att (S) blandar ihop delårsbokslutet med budget 2018.

Socialdemokraterna skall med intresse se hur Vångens samlingslokal och det planerade gruppboendet skall betalas 2018, när (BP) inte har några pengar budgeterade för detta. Inte heller hyran för Skogslidens kök är budgeterat i Bjärepartiets budget. Alla dessa hyresavtal kommer nu att ligga obudgeterade på vård och omsorg 2018.

Sen detta med integrationen. Antigen försöker man göra allt man kan för det här skall gå bra. Det gör alla partier utom (BP) och (SD) som skriker vargen kommer vargen kommer.
Vi andra partier samarbetar med näringslivet och med vår kompetenta förvaltning. Det kommer studiebesök till vår kommun från andra kommuner för att titta på hur Båstads kommun jobbar med frågorna.
Vår kommun har lyckats väl med att hitta bostäder. För att inte få undanträngningseffekter har både Båstadhem och privata uthyrare använts.

Även arbetslöshetssiffrorna är förhållandevis låga i vår kommun. Flera olika projekt matchar in till våra företag, så de klarar sin rekrytering. Men dessa projekt gör inte skillnad på var du är född, utan vilken som är din kompetens. Eller vilket yrke, utbildning passar just den här individen.

Till sist låneskulden. Bjärepartiet har gått ut med att de vill ha 6-7 stycken F-6 skolor. Detta kommer i högsta grad att påverka låneskulden. Socialdemokraterna anser att 3-4 stycken är lagom. Då kan mer resurser användas till pedagoger och elevhälsa. Samt att låneskulden inte skenar iväg.


Ingela Stefansson
Socialdemokraterna

SLUTREPLIK NEDAN

”Svårplanerat är ordet!”

Ingela skriver som om vi har budgetunderskott. Totalt sett har vi varje år vi haft ansvar 2% resultat eller 15 miljoner över och kan amortera. Detta är jag stolt över i dessa svåra tider med flyktingströmmen, alla ensamkommande, alla nya skolbarn. Svårplanerat är ordet! Till detta rekordmånga omhändertagna barn. Underskott på Vård-omsorg och Bildning och arbete i år är riktigt men uppvägs av finansen eftersom vi gjort försiktiga budgetar. Med beslut om er budget 2016 och 2017 hade ni haft precis samma situation inom dessa områden.

Vången är finansierad och något gruppboende blir inte färdigt 2018 så där behövs inga driftspengar. På skolområdet har inte andra kommuner dessa öppna system med skolpeng som dränerar budgeten när vi får så många nya barn. Nya barn är billigare än gamla eftersom man fyller på klasser.

Sammantaget har vi gjort besparingar i administration, minskat prognostiserat lånebudget med 200 miljoner och rätat upp finanserna.
Jag brukar undra vad tror läsarna med så olika bilder som förmedlas, en svart från er och en vit från oss. Läsare, välkomna att läsa boksluten och bilda er en egen uppfattning!


BO WENDT
Kommunalråd, Bjärepartiet