REPLIK Csaba Illyes – Värdegrund – trams?

1586
Detta är en replik på insändaren: Värdegrund – trams?

S i Båstad och värdegrunden

Det är närmast med sorg i hjärtat jag läser S-politikern Anne Kjellbergs insändare den 11/3 -18 i Bjäre NU. Om jag ska göra en välvillig tolkning av det hon skriver så har Kjellberg bara gått vilse i ideologiernas snårskog.

Jag har lämnat ett land för 54 år sedan, där man endast skulle ha EN åsikt och avvek man från den kunde man råka ut för yrkesförbud. Att efter 50 år i Sverige höra en S-politiker prata om den rätta ”värdegrunden” och om yrkesförbud, får i varje fall mig att häpna!

Kjellbergs historiska företrädare stred för arbetarklassens frigörelse och svarade, i samverkan med liberalerna, för demokratins genombrott.

Detta tycks dock vara om inte bortglömt, så helt avlägset för dagens socialdemokrater. Nu hyllar man postmoderna idéer om identitetspolitik och normkritik, samt det jag vill kalla för ”nusvenskt” språkbruk.

Enligt det senare, tycks S anse att ALLA som ställer sig vid, eller passerar den svenska gränsen är flyktingar. Vad är det för fel med att kalla en spade för en spade? Jag skulle vilja be de som delar Kjellbergs åsikt att titta närmre på två relevanta begrepp – migrant, resp. flykting.

För mig som har varit flykting, betyder migrant att någon – barn och/eller vuxen – självvalt söker sig till ett förmodat bättre liv någon annanstans än i det egna landet. Medan en flykting flyr från något.

Det vi istället får höra till leda genom tv, radio och övrig massmedia – liksom av de flesta partierna i riksdagen – är att alla dessa som passerar Sveriges gränser har ”flytt för sina liv”, tryfferat med bilder på småbarn.

Förklara nu för mig och oss andra okunniga, hur det är möjligt att folk från MENA-länder och från Afrika som kommer till ex. Italien och är så rädda för sina liv att de fortsätter till Österrike, därifrån till Tyskland, vidare till Danmark för att slutligen nå Sverige – där alla tidigare hot upphör?

Anne Kjellberg, pröva mitt förstånd. Använd gärna värdegrunden för att övertyga mig och de som delar min åsikt, om att jag har fel när jag påstår att Sveriges inte har några som helst skyldigheter mot migranterna. Inga!

Men om man använder sig av det nuspråk som jag nämner ovan och tar alla för flyktingar, uppstår likväl frågan – varför är S så patologiskt rädda för rena fakta, så fort det kommer till kostnaderna denna ”flyktingmottagning”.

Sverige och Båstads kommun lägger rent astronomiska belopp på denna form av frivillig välgörenhet. Varför? Detta kan t.ex. kontrasteras mot att vi i Sverige har 250 000 fattigpensionärer!

Avslutningsvis har jag under min 30-åriga tjänstgöring i offentlig sektor från tid till annan sagt till olika politiker att det är lätt att vara generös med andras pengar. Om nu Anne Kjellberg eller Thomas Andersson lider av ett gränslöst behov av självuppoffring, varför inte då ta hand om – på egen bekostnad – ett antal barn, eller hela familjer? Det skulle skapa respekt hos mig!

Csaba Illyés
F.d, f.d, f.d. – dock fortfarande reflekterande medmänniska