REPLIK – ”Det ser inte vi som ansvarsfullt”

430
Detta är en replik på insändare: Oansvarig agerande av oppositionen

Bo Wendt anklagar vårt agerande i samband med budget för att vara oansvarigt. Tvärtom menar vi moderater. Vi tar ett långsiktigt ansvar för att kommunens barn ska få ett likvärdigt lärande med en god skolgång samt att alla som är i behov av vård och omsorg ska känna sig trygga med en god omvårdnad.

Bo Wendt hänvisar till andra kommuner som gör besparingar inom skolpengen och ämnade göra samma i Båstads kommun utan en långsiktig konsekvensanalys för hur det skulle påverka barnens lärande. Eftersom kommunen inte har beslutat om en förändrad elevpeng, d.v.s. hur vi väljer att prioritera våra resurser, tidiga insatser, elevhälsa mm är det inte ansvarsfullt att minska budgeten med 2,6 mkr. Denna besparing motsvarar ex elevpeng för ca 40 barn/elever som idag är inskrivna i våra skolor och förskolor. Vi i oppositionen begärde i våras en översyn av elevpengen för att anpassas till nya krav för att alla elever ska klara att lämna skolan med godkända betyg. Den styrande ledningen har ännu inte levererat något förslag till justering av elevpengsystemet men minska budgeten ville man, det ser inte vi som ansvarsfullt?

Under de tre år som Bjärepartiet har styrt i kommunen har de gjort ett flertal besparingar i sina budgetar som inte visat sig vara lyckosamma. Ett bra exempel är anhörigstöd och socialt innehåll där Bo Wendt drastiskt drog in hela budgeten 2016 om 1,7 mkr och hänvisade till att frivilliga skulle ta ansvar för denna verksamhet. Vad Bo Wendt missade var att delar av verksamheten är lagstadgad. I 2017 års budget återfördes 870 tkr, hälften av besparingen, och nu i budget 2018 återförs 330 tkr eftersom besparingen som gjordes 2016 inte var ansvarsfull och genomtänkt.

Från moderaterna föreslog vi ex att kommunen skulle anställa en trygghets- och säkerhetssamordnare som kunde arbeta med det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen, det ideella samhället och kommunens egna verksamheter för att långsiktigt skapa ett tryggt samhälle. Det fick vi tyvärr inte gehör för. Det är ingen som har ”kapat” någon budget. Har man ingen egen majoritet, då måste man söka breda och långsiktiga överenskommelser, det var vad vi gjorde!

Johan Olsson Swanstein
Moderaterna

Kerstin Gustafsson
Moderaterna

Christer de la Motte
Moderaterna

SLUTREPLIK NEDAN

”Vi letar upp effektiviseringar!”

För framtiden måste vi får ner skuldsidan och då är stark budget med ett gott resultat viktigt för att kunna amortera. Som Jonas Persson Follin (tidigare M) förklarade så är det i högkonjunktur man kan skapa starka resultat.
1% besparing på skolpeng hade varit ofarligt med tanke på nästan 100 fler barn som med nuvarande av er ärvda system ger ca 70 000 kr mer för varje barn. I Ängelholm sparar man 2,5% på skolpengen. Skolans problem är inte mer pengar säger generaldirektören och intervjun med honom i dagens samhälle läste jag för er.

Som ni skriver har vi gjort ett antal besparingar under våra tre år vid makten och ni anser att de inte varit lyckosamma. Konstigt för i nästan samtliga fall så har ni stött dem när vi letat upp dem. Ni nämner socialt innehåll men berättar inte att pengarna var fonderade och betalades ut under året. Till skillnad från under förra mandatperioden letar vi upp effektiviseringar för att behålla nuvarande skattesats.

Jag är tämligen säker att skatten hade höjts om vi inte kommit till makten.I Ängelholm har man höjt 2 av de sista 3 åren. Höjt kommunalskatt drabbar främst de svaga.


BO WENDT
Kommunalråd, Bjärepartiet

HANS GRÖNKVIST
Bjärepartiet