REPLIK – Detta gör vi i Västra Karup. Här kommer ett svar!

959

Beträffande Klockarbyn har jag bett våra tjänstemän att undersöka ett köp av Bjärekrafts lokaler i samband med Bjärekrafts flytt till Förslöv. Här har också skolfolk fått bedöma lokalerna lämplighet. Denna lösning har vi haft i sikte i ca 1,5 år och Bjärekraft flyttar i slutet av året.

Ni skriver att personalen har haft besvär i årtionden med luftkvalitén. Högst beklagligt och anmärkningsvärt då att mina företrädare ej åtgärdat detta. Vi tar detta på största allvar och har beslutat om att placera ut moduler efter vårt besök den 5 december 2017.

I samband med att vi fick makten för 3 år sedan övertog vi tyvärr ett nerkört skolbyggnadsbestånd där lokalerna används som budgetregulator i alltför många år.

Vi ökade omedelbart underhållsbudgeten 50% och har nu beslutat att i stort sett bygga en ny F-6 skola i Förslöv för drygt 100 miljoner. Vi bygger även ny förskola, Skogsbyn i Förslöv för 38 miljoner som blir klar i höst.

Vi har ännu inte beslutat omfattningen för Västra Karups skolas ombyggnad men kommer att åtgärda ventilationen.

Vi beslutar sannolikt på nästa kommunstyrelse skolstrukturen för sydvästra kommundelen innebärande skolor i Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv. Med detta följer också inom kort ett åtgärdsprogram.

BO WENDT
Kommunalråd Bjärepartiet