REPLIK – En tanke, en värdegrund i kommunhuset

268
Detta är en replik på insändaren: En tanke, en värdegrund i kommunhuset

Man värnar inte kommuninvånarnas bästa genom att behöva rekrytera nya chefer stup i ett. Det kostar tid och inte minst pengar och ger sämre service för kommuninvånarna även om medarbetarna liksom tidigare gör ett ypperligt arbete. Det blir ändå lite glapp i verksamheten med ny chef. Det behöver inte vara negativt att byta chef eller medarbetare, men när så många söker sig bort från Båstad är det något som inte är bra.

Från vår sida har det inte att göra med att det är valår, vi hade reagerat likadant vilket år som helst. Men när den ena efter den andra slutar, inte bara chefer, och många mår dåligt och ingen reaktion kommer från Bo Wendt och Bjärepartiet, då anser vi det är vår plikt att agera på andra sätt.

Det är bra att vi ligger bra till i de undersökningar som refereras till, men som kanske inte är dagsaktuella, och då är det bra att nu undersöka psykosociala arbetsmiljön så får vi svar på hur det ser ut nu.

Det finns inget belägg för att merparten av de som söker sig från kommunen gör det för att pröva sina vingar och Båstads kommun är ingen plantskola och skall inte vara någon plantskola där man snabbt byter chefer. Vi skall värna om och också om det behövs stödja våra medarbetare med coaching om det visar sig vara (också på sikt) ekonomiskt mest fördelaktigt. Vi stödjer också möjligheten till vidareutveckling för chefer och personal. För oss är det inte utsvävningar utan både en mänsklig och ekonomisk vinst.

Naturligtvis gäller sunda ekonomiska principer som inte tillåter utsvävningar. Det är också vår syn på kommunens verksamheter.
Tyvärr kan vi inte se att Bjärepartiets tanke, värdegrund i kommunhuset skulle vara den bästa.


Uno Johansson
Centerpartiet