REPLIK – Engagemang är viktigt, kunskap är ännu viktigare

496
Detta är en replik på insändare: Sannolikt strävar ni efter att dra röster från SD

Det är positivt att Kjell Jonsson är, och vill vara, en samhällsengagerad medborgare. Både vårt land och vår kommun behöver fler människor som engagerar sig i det gemensamma samhällsbygget. Kjell Jonsson skulle dock behöva komplettera sitt engagemang med mer kunskap kring kommunal ekonomi i allmänhet, och invandringens påverkan på densamma i synnerhet. Kjell Jonssons insändare i Bjäre NU den 10 december är en blandning av icke underbyggda påståenden och rena faktafel.

• Båstad kommun har under många år haft en högre medelålder än rikssnittet. Med tanke på hur det kommunala skatteutjämningssystemet är utformat är detta dock inte negativt för den kommunala ekonomin. Att många friska och relativt välbärgade äldre med god skatte- och konsumtionskraft väljer att bo och leva i vår kommun är positivt, både för den kommunala ekonomin och för det lokala kultur- och näringslivet.

• Att som Båstad ha en lägre befolkningstillväxt än rikssnittet är inget problem för den kommunala ekonomin. Avgörande för kommunens välstånd är utvecklingen av skatte- och konsumtionskraften per invånare, inte befolkningstillväxten. Detta gäller både vår kommun, och Sverige som land.

• Andel högutbildade i Båstad kommun är 22%. Om inte de nyanlända i vår kommun skiljer sig radikalt från övriga Sverige kommer de nyanlända sannolikt bidra till att sänka den generella utbildningsnivån i vår kommun. Kjell Jonssons påstående om att många nyanlända är högutbildade är direkt felaktigt. Hälften av alla nyanlända i Sverige har inte gymnasieutbildning, och andelen med minst 3-årig högskoleutbildning är betydligt lägre än för inrikes födda. Utöver detta tillkommer hela språkproblematiken.

Båstad är en fantastisk kommun med härlig natur, ett sprudlande näringsliv och engagerade kommuninvånare. Rent kommunalekonomiskt står dock kommunen inför ett antal utmaningar framöver. Den kommunala skuldsättningen kommer öka kraftigt. För att hantera detta krävs budgetdisciplin, och att vi håller kommunens 2-procentiga överskottsmål. Fler äldre med omsorgsbehov kräver att vi hittar resurseffektiva sätt att organisera en äldreomsorg i världsklass. Dessutom finns en betydande risk att kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar kraftigt när försörjningsansvaret för de nyanlända ska övertas från staten. Vi ska naturligtvis göra allt vi kan för att, tillsammans med vårt duktiga näringsliv, få ut de nyanlända i arbete och egenförsörjning. Men med tanke på att hälften av nyanlända saknar sysselsättning efter nio år i Sverige måste vi ta höjd för ökade kommunala kostnader för försörjningsstöd. Till och med Kjell Jonsson borde förstå att detta inte är populism, det är kommunalekonomisk realism.


Jonas Persson Follin
Civilekonom och oberoende borgerlig ledamot av Båstad Kommunfullmäktige