REPLIK – Förtydligande av vad vi menade

684
Detta är en replik på insändare: GOD JUL TILL ER ALLA!

Thomas Andersson med flera skriver det var en julhälsning 3/12 från Hans och mig med budskapet -Det är stor risk att splittrade familjer återförenas. Här rycker han ut en mening ur sitt sammanhang i vår insändare och omformulerar densamma.

Detta var ett fult och osmakligt trick.
Självfallet önskar vi alla människor en återförening och ett lugnt, tryggt och harmoniskt liv men vi klarar inte alla återföreningar i Båstad. Vi har haft ca 50 ensamkommande under 2017 som teoretisk kan begära återförening i Båstad. Skulle de göra det och tar hit i snitt fem familjemedlemmar kan var och en räkna ut vad resultatet blir.

Vi beskrev situationen i landet med reglerna om återförening som gällde till november 2015 då anhöriga och ensamkommande kunde ta hit hela sin familj från Afrika och Afghanistan mfl. Dagens samhälle nr 5 2016 beskriver ett fall där socialtjänsten i Malmö betalade flygbiljetter för 73000 kr för mamma och nio syskon som skulle återförenas med ett barn. Vad kommer framtida notan att bli för bosättning, skola uppehälle mm?

Det är inte svårt att förstå varför regeringen ändrade reglerna? När sådana återföreningar sker i Båstad tvingas vi skaffa och betala bostäder skolgång, kuratorer, tolkar och allt. Vi måste agera rättvist mot våra ungdomar, pensionärer, handikappade mm där regeringen i sistnämnda drar ner på assistans.

Det var detta vi åsyftade och beklagar att vi använde ordet risk som nu kunde användas på fel sätt och ryckas ur sitt sammanhang.


BO WENDT, HANS GRÖNKVIST
Bjärepartiet