REPLIK – Jag blir konfunderad då jag läser KS protokoll

840

Jag vill här svara på insändaren från Kerstin Gustafsson (M), Ingela Stefanson (S), Thomas Andersson (L) och Ebba Krumlinde (C) samt Sonia Larsson (C), där de svarar på Håkan Mörnstads ”Oppositionen avskedar kommundirektören”.

Jag blir konfunderad då jag läser KS protokoll i frågan

• I KS protokoll 2017-06-21 framgår att de som röstade för en anställning av kommunchef Kristina Geiger var bl a Kerstin Gustafsson (M), Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L) och Uno Johansson (C).

• I KS protokoll 2018-04-04 framgår att de som röstade för ett avskedande av kommunchef Kristina Geiger var bl a Kerstin Gustafsson (M), Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L) och Uno Johansson (C).

Hur kan det komma sig att alla dessa i oppositionen röstade Ja för en anställning i juni 2017 och nu i april 2018 röstade Ja för ett avskedande? Och att alla partier i oppositionen även i detta är eniga?

Det är absolut inte trovärdigt, och jag drar därför den enkla slutsatsen att oppositionens avskedande enbart är politisk. Och jag drar paralleller med stadsrådets Strandhälls avskedande av Försäkringskassans generaldirektör Begler. Generaldirektören som gjorde vad hennes stadsråd krävde, d.v.s verkställde ett antal åtgärder som fick negativ kritik. Det gäller att visa handlingskraft för att ställa sig i bättre dager inför valet.

I KS protokoll 2017-11-08 sker en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, och där redovisas en sammanställning från samtliga verksamhetsområden. Här redovisas problem i kommunen, som ger hög frånvaro, negativ stress, hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och samarbetsproblem. Kommunledningskontoret redovisar bl a: Omorganisation på gång, måste definiera ansvar, befogenheter och förbättra samarbetet mellan avdelningar, oklart ansvar har lett till spänningar mellan medarbetare/chefer och dålig arbetsmiljö.

Min slutsats är: KS beslutade 2017-06-21 att anställa Kristina Geiger som kommunchef och hon tillträdde i september. Utifrån detta och utifrån att arbetsmiljöarbetet redovisades i KS i början av november kan Kristina Geiger omöjligen ha påverkat de problemområden som redovisades. Hon kan inte lastas för dessa.

Oppositionen är därför inte trovärdig i avskedandet. Och det är inte heller trovärdigt, att anställa en ny kommunchef efter valet. Om valresultat och politik ska styra tillsättandet är det utomordentligt viktigt att partierna är överens i KS, som man var i beslutet av Kristina Geiger. Och att man stödjer förändringsarbetet. Att oppositionen efter 8 månader gör en samlad kovändning är förödande. Undrar om medarbetarsamtal har förts med Kristina om ev utveckling av hennes ledarskap. Vem vet?

Och vad menar man med att först tillsätta en tillförordnad kommunchef, att utlysa internt och externt en tidsbegränsad anställning av kommunchef till 2018-12-31, och först efter valet utlysa tjänsten som ordinarie.

Vem kommer att söka en tidsbegränsad tjänst? Jo, det blir väl med största sannolikhet en förlängning av den som nu är tillförordnad kommunchef. Och vem vågar söka tjänsten efter valet med tanke på hur det nu gått till med avskedandet av Kristina Geiger. Vid förra tillfället då Kristina fanns det 67 sökande, varav 14 kallades till tfnintervju. Mycket talar för att både antal sökande och kvalité kommer att sjunka.

Kostnaden för kommunen är 1 428 000 kr (84 000kr × 17 månader) som de betalat för att köpa ut Kristina. Den största kostnaden är dock att effektiviseringsarbetet avstannat och framtidstron bland medarbetarna samt att många duktiga medarbetare säkert söker sig bort. Ny kommundirektör kostar också att rekrytera. Och som också ska återuppta effektiviseringsarbetet. Allt detta kostar tiotals miljoner för Båstads skattebetalare. Ska de ansvariga för beslutet i oppositionen betala för det?

Tack Csaba Illyés för din öppna, reflekterande och klargörande insändare ”Att förvalta skattebetalarnas pengar”

JAN TROLLE
Reflekterande Båstadbo