REPLIK – Nu får det vara nog!

341
Detta är en replik på insändaren: Nu får det vara nog!

Tycker du att allt som nu händer i vår kommun var fel att informera åhörarna om enligt följande?

Äldreboende vid Ängahällan för 48 boende är ute på anbud och sätts igång i år. Skogsbyns förskola är under byggnad för 38 miljoner och Förslövs F-6 skola skall i princip bli en ny skola i 2 våningar för drygt 100 miljoner.

I Båstad invigs nya friidrottsarenan i vår och vi får ett fantastiskt idrottscentra nära skolor och kommunikationer i hjärtat av Båstad. I Båstad byggs cirka 125 lägenheter i centrum plus Hasselbacken. Vid stationen byggs 72 hyresrätter plus 50 radhus och villor. Till detta att vi för första gången på cirka 15 år har kommunala tomter till försäljning. Inte 10 som förra gången utan nu hela 90 stycken tomter till det mycket fördelaktiga priset från ca 500 000 kr i Hemmeslöv.

Jag berättade också att Bjärepartiet fått igenom en skärpning av vårt företagsmål att numera bli bland de 25 bästa kommunerna i landet. Jag nämnde inget om valfrihet där du påstår att vi ej är trovärdiga då vi tog bort valfrihet i vården (LOV). Vi gjorde detta eftersom vår enda entreprenör Ugglan som hade 13 vårdtagare av totalt 350 hemtjänsttagare helt plötsligt uteblev en helg.

Det finns stora nackdelar med fler vårdgivare i kommunen då vi står för hemsjukvården, larm- och matdistributionen. Detta innebär att kontakterna blir sämre med stor risk för brukarna då man vid larm ej har kunskap om de som har privat utförare.

Kontakterna mellan den privata vården dagtid och kommunens sjukvård övrig tid riskerar också att halta. Jag har verkligen satt mig in i detta. Vår kommun är dessutom för liten med stora avstånd. Det kan fungera i innerstaden i Malmö men inte här.

Nästa sak som upprör dig är när jag säger att trygghet ligger mig varmt om hjärtat och att vi tog bort välbefinnanderådet. Detta var ordföranden Marianne Mjöberg och jag helt överens om. Marianne är läkare och ansåg att det är primärvården som träffar patienten och kan ge råd om livsstil och kost med mer. Vårt råd som endast funnits 3–4 år hittade aldrig arbetsformerna och sysslade med saker som vi bedömde att vård-omsorg själva kunde hantera bättre. Droginformation kan ske i skolan. Varannan vatten utanför krogarna sommartid kan vi vara utan. Istället privatiserade vi trygghetstjänsten som hjälper äldre att hänga upp gardiner och byta lampor.

Som ny 2015 upptäckte jag att kommunens kostnad stigit till ca 500 000 kr för denna tjänst som utförde ca 200 besök.

Genom att privatisera den trots protester från alla partier utför nu Silver bemanning detta för 308 kr per besök till skillnad från kommunens kostnad på ca 2000 kr per besök!

Effektiviseringar är viktiga om vi skall behålla välfärden och då måste man hela tiden se över verksamheterna och så har ej skett med HVB hemmen vilket jag visade i KF.

Trygghet ligger mig varmt om hjärtat och tänker då främst på brottsförebyggande arbete som jag startat tillsammans med vår kommunpolis.
Vi är nu bäst i Sverige på detta med 1500 hushåll som har DNA märkning. Detta lyft hade inte kunnat ske utan stiftelsen Gripens sponsring och Swedbanks medhjälp.

Jag känner att du med din korta tid i politiken har mycket att sätta dig in i och att det inte var mycket substans i dina två något hätska angrepp på mig och BP.

BO WENDT
Kommunalråd BP