REPLIK – Öppet brev till Kommunstyrelsen i Båstad

740
Detta är en replik på insändaren: Öppet brev till Kommunstyrelsen i Båstad

Att förvalta skattebetalarnas pengar

Något road läste jag Jan Trolles öppna brev av den 22 april -18, till kommunstyrelsen i Båstad i Bjäre.nu. Jag kan meddela dig herr Trolle att du faktiskt bor i ett Grönköping, men till skillnad mot ”originalet” är här inte lika roligt.

Efter att ha upprätthållit tjänsten som personalchef (fast HR-chef ska det visst heta) under tre månader – 171201—180228 – har jag kunnat konstatera en del för mig svårbegripliga saker. Till att börja med har Båstad av ”tradition” fullständigt dominerats av enskilda tjänstemän, ibland betitlade kommunchef och numera kommundirektör. Beroende på vederbörandes personliga läggning kunde t ex principen ”gör som du vill” råda. Som ett litet exempel kunde Kristina Geigers företrädare tilldela övriga chefstjänstemän – utan rätt till övertid – s k förtroendetid. Följden blev att en av dem aldrig jobbade på fredagar. Andra kunde gå hem under mer än två veckor och efteråt och – med sin chefs hjälp – påstå att man haft förtroendetid. Väl medveten om att vara skyddad av samma politiker, som på stående fot och utan att ange skälen härtill, avskedat den senaste kommundirektören.

Kristina Geiger försökte faktiskt skapa lite ordning. Ingen är som bekant ofelbar. Inte Kristina heller. Och det säger jag inte för att hon gav mig foten, utan för att hon förväntades leda en organisation där man går från den ena ytterligheten till den andra. Från slapphet till ordning och reda.

Båstads kommun har av sina olika chefstjänstemän placerats i en ram av gränslöst postmodernt normsystem, parat med New Public Management. Man har under åren producerat mängder av policydokument avseende rena meningslösheter – om värdegrund, om allas lika värde, om mångfald, om hbtq, etc.

Var finns de enkla handfasta beskrivningarna till: Vad är vår uppgift? Vilka är vi till för? Vad är vårt uppdrag gentemot våra uppdragsgivare, d v s kommunens medborgare? Hur ska vi leverera bästa möjliga innehåll av tjänster och produkter till lägsta möjliga kostnader?
Nej, så enkla och raka frågor ställer man inte, för då kan man inte dölja sin otillräcklighet under tjocka lager av snömos. Det bästa exemplet är väl den s k Migrationsavdelningen. Där pågår – med den politiska majoritetens stöd, bestående av S, M, C och L – ett episkt slöseri med skattebetalarnas pengar. Man får nog beundra deras uppfinningsrikedom när det gäller de egna tjänstetitlarna såväl som ansamlingen av meningslösa projekt. Det verkar som om de inte förstår att statsbidrag är skattebetalarnas pengar. De skulle nästa tvingas att ihop med sina politiska supporters ha en läsecirkel med Lars Åbergs bok ”Framtids staden”.

Ja du, Jan Trolle. I grunden är det nog inte den faktiska kunskapsbristen hos enskilda tjänstemän som är problemet. Det som saknas är en grundläggande förståelse för hur tjänstemän i chefsposition och politiker i samförstånd – med medborgarnas bästa för ögonen – bör samverka utifrån sina resp. roller. Politiken ska ange vad som ska göras och inom vilka ramar, medan tjänstemän ihop med sina medarbetare ska utföra givet uppdrag så professionellt som möjligt.

Istället för meningslösa s k visioner och strävan att bli ”25:e bästa kommun” i ditt som datt, ska man inom respektive verksamhetsområde stämma av med kommunens egna invånare vad de anser om kommunens verksamhet.
Det finns nog mer än en anledning att nogsamt studera sin kommunala valsedel i september och fråga sig om vårt kommunala fokus ska ligga på världen, landet eller Båstad.

Csaba Illyés
Fd, fd, fd, dock fortfarande reflekterande båstadsbo