REPLIK – Ordning och reda men på rätt sätt!

407
Detta är en replik på insändaren: Ordning och reda men på rätt sätt!

Ingelas utspel och kritik förvånar oss. Ingela och vi har varit överens om dåliga beslutsunderlag, osolidarisk beteende och ej verkställande av fattade beslut.
Stickprov visar att 10 av 12 upphandlingar ej konkurrent utsattes.
Har du Ingela glömt när vi satt ryggarna ihop angående personalpolitiken och försök till lika värde och måttlighet mm?
Du har velat ha förändring precis som vi men gör nu ett stort nummer av oro och några chefsavhopp. Någon slutar av helt annan anledning men tre har ju gett uttryck för annan värdegrund och lika värde vad de nu menade med det.

Beträffande chefsavhoppen är vi inte oroliga för vi har annan en annan syn på saker och ting! Vi tror på vår syn om ordning och reda, öppenhet, måttlighet, konkurrensutsättning av inköp, effektivitet och goda affärer. Vi gråter inte för att några slutat och ser framtiden an. Det är inte konstigt att politiker och tjänstemän har olika uppfattning vilket sker dagligen i kommun Sverige.

Det som är konstigt är att fd.skolchefen går ut och kritiserar kommunledningen och använder sig av kommunens mejlsystem och når alla vårdnadshavare. Det är detta vi reagerar på och svarar på. Tycker du vi skulle vänt andra kinden till för nästa smäll?
Det är den enda tjänsteman vi nämnt vid namn så håll er till sanningen.

Beträffande EU-projekten vet du också hur upprörda vi varit kring att de startades av tidigare kommunchef och den polisanmälde tjänstemannen utan politiska beslut. Vi ställdes inför fullbordat faktum men avslutade omgående projekt som vi ansåg ej vara vår kärnverksamhet.

Jag sågar inga tjänstemän inför kommunstyrelsen men har rätt att vid direkta felaktigheter rätta. Som när tidigare miljöchef påstår att de flesta med sluten avloppstank hugger hål i botten med ett spett för att slippa dyr slamtömning. Totalt grundlöst påstående som dessutom kräver nästan 3 meter långa spett. Är det någon som hört talas om 3 meter långa spett?

Förklara istället för våra väljare hur vi kan använda överskottet från statens flyktingbidrag på 12,6 miljoner kr till våra barn och äldre istället för nya de lux projekt inom integrationsavdelningen som du stöder.

Ni i S tycks ha glömt likarättsprincipen i kommunallagen. Vi skall inte dalta med vuxna människor och är man 18 år förväntas man ta ansvar för sitt eget liv.

Förklara också för de i vården som på Åsliden där två undersköterskor på natten sköter 36 äldre på boendet när vi har 16,25 på lönelistan i december på HVB verksamheten för 20 ungdomar där bara 3 är under 18 år.

Vi har väldigt svårt att förstå att du och oppositionen reagerar tvärt emot oss i denna fråga.

Din trovärdighet för effektivitet och ekonomi är skadad.


BO WENDT
Kommunalråd Bjärepartiet
INGE HENRIKSSON
Bjärepartiet