REPLIK – Satsning på skola, vård och omsorg – angelägen prioritering!

397

Lika behandling och planering av förskoleplatser.

Thomas Andersson (L) och Ingela Stefansson (S) skriver att de efterlyst god planering av förskoleplatser för våra minsta barn.
Enligt förvaltningens planeringsunderlag från 2016 som bygger på SCB:s uppgifter skulle behovet inte öka utan varje årskull är ca 120 barn och här tas inte hänsyn till flyktingkatastrofen.

Nu saknas 34 platser och 2016 höst hade vi 60 lediga. Differens 94 platser på en volym av ca 600 platser på ca 1,5 år! Är det då konstigt att man frågar vad har hänt. Jag (BW) begärde definitivt inte ut några listor men självfallet har förvaltningen en kölista och här frågar jag om de analyserat den och om det är påverkat av EBO och nyanlända.

Har ni glömt vad som hände 2015 och 2016?
Sverige har vidöppna gränser och den passiva S+MP regeringen skapar ett totalt kaos i landet med undanträngningseffekter inom sjukvård och psykvård i ett land med den största lärar- och bostadsbristen i mannaminne.

Var skall alla bo med högkonjunktur i byggbranschen och var skall alla barn gå i skola? 2016 flyttar ca 175 personer hit från Mellanöstern, 25 från Afrika och Afghanistan och vi har ca 100 EBO. 2017 ökar befolkningen ytterligare med 182 personer. Svårplanerat kan man nog säga!

I Sverige har även asylsökande rätt till barnomsorg. Även om de inom snar framtid skall utvisas.

Jag anser man skall analysera läget med hänsyn till att det kostar 500 000 kr att bygga en förskoleplats och den årliga driften ligger på 136 000 kr.
Det borde Ingela veta som arbetar i barnomsorgen och vill ha god planering.

Ni använder likarättsprincipen när det passar er men när det gäller HVB-hem och trygghetsboenden som har 12 förturslägenheter i vår kommun och hade 16 anställda till 20 ungdomar i då glömmer ni lätt denna princip.
Det är lätt att jämföra med Åsliden i Östra Karup där två undersköterskor på natten ansvarar för 36 patienter! Vad tror du Ingela dina väljare och fackkompisar anser om detta?

Kära väljare försök att bedöma hur trovärdiga dessa politiker är som går till angrepp och snedvrider uttalande för att det skall låta så hemsk som möjligt istället för att konstruktivt samarbeta och lösa en uppkommen situation för kommunens bästa.

Genom goda ekonomiska lösningar skapas reformutrymme för andra nödvändiga saker men det har ovanstående politiker inte fattat. Inte med ett ord har de gett mig kredit för att jag tog tag i den överbemannade HVB verksamheten där vi nu kommer att spara miljonbelopp.
Men så fort de läser integration så får det kosta vad som helst och då existerar ingen likarättsprincip enligt kommunallagen.

Fortsättning följer hur vi fördelar överskottet på 12,6 miljoner.
Här har Bjärepartiet en annan uppfattning än övriga om fördelningen.


BO WENDT
Kommunalråd Bjärepartiet
INGE HENRIKSSON
Vice ordförande kommunstyrelsen BP