REPLIK – Svar på Håkan Mörnstads insändare – ”Oppositionen avskedar kommundirektören”

749
Detta är en replik på insändaren: Oppositionen avskedar kommundirektören Kristina Geiger

I insändare påstår kommunfullmäktiges ordförande att uppsägningen av kommundirektören endast är politiskt motiverat. Då förstår han inte allvaret i en mycket ansträngd arbetsmiljösituation i kommunhuset.

Bara för några år sedan blev Båstads kommun nominerad till en av Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Mycket glädjande och ett bevis på att ledning och medarbetare gjorde ett bra jobb och med en inspirerande arbetsmiljö. Men tyvärr så har tydliga signaler från personalen visat att arbetsmiljön i kommunhuset försämrats det senaste halvåret på ett dramatiskt sätt med oro, uppsägningar och förtvivlan. En enig kommunstyrelse beställde och godkände att arbetsmiljöenkät skulle genomföras. Personalavdelningen har bekräftat att enkäten genomförts på ett beprövat sätt.

Svaren var för oss den utlösande faktorn till att något radikalt måste göras. Men inte den enda faktorn. Nyckelpersoner lämnade raskt kommunen och stora delar av den centrala förvaltningen hade gått i baklås.
Enkätsvaren är en förfärande läsning. Brister i ledarskap och främst kommundirektörens brister som ledare dominerar svaren. Drygt 60 % har inget eller i liten grad förtroende för kommundirektören.

Det som förvånar oss är att Bo Wendt anser att arbetsmiljön i kommunhuset är utmärkt. Man kan inte med bästa vilja i världen påstå detta när 4 av 10 upplever påfrestande konflikter i kommunhuset, att 2 av 3 överväger att byta jobb eller att 4 av 10 känner att de inte fritt kan uttrycka sina åsikter. Alarmerande siffror som vi måste ta på stort allvar.

Arbetsmiljö blir inte bättre av att Mörnstad säger att enkätsvaren har inget värde som underlag för kritiken. Då förminskar han medarbetarna och tar inte deras svar på allvar.

Personalen är vår viktigaste resurs och det är absolut nödvändigt att återskapa en god arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och där de så småningom kan känna, att tillit, framtidstro och arbetsglädje sprider sig i kommunhuset.

KERSTIN GUSTAFSSON
Moderaterna

INGELA STEFANSSON
Socialdemokraterna

THOMAS ANDERSSON
Liberalerna

EBBA KRUMLINDE
SONIA LARSSON

Centerpartiet