REPLIK – Svar till Inga Sölve och din insändare 15 april och beslutet om de 12,1 miljonerna till integration

971
Detta är en replik på insändaren: Två märkliga kommunala beslut i Båstad Kommun

I samband med 2016 års bokslut uttalade revisionen att överskottet under många år 12,1 milj. skulle in i 2017 års resultat som är det normala.

Oppositionen (M, C, L och S) hade då andra tankar kring detta och beslutade om ett 13 punkts program på 12,1 milj. från integrationschef Filippa Swanstein och verksamhetsområdeschef Henrik Andersson.
Båstadsmoderaternas agerande och frikostighet med dessa miljoner till grumliga nya integrationsprojekt som blir omöjliga att mäta förvånar. Inte minst med partiets tillnyktring centralt och med tanke på partiledaren Kristersson förnuftiga och klara besked i flyktingpolitiken. Detta visar återigen att M och S politik på regeringsnivå inte trängt ner på lokalnivå. S kvinnorna i Båstad är ljusår från regeringens flyktingpolitik. Programmet med de 12,1 milj. innebär att 8 personer skall anställas i 3 år i projekt som går in i varandra och som blir svårt att utläsa effekterna av. Dessutom var skall de 8 personerna beredas kontorsrum.
Bjärepartiet har sedan i höstas försökt stoppa detta och förslog så sent som mars månad en kompromiss där vi vill lägga in ungefär hälften i årets resultat och satsa 3 milj. på lärarstöd i grundskolan med tanke på ca 100 arabisktalande barn. Ytterligare 3 milj föreslog vi skulle täcka beräknat underskott i år beträffande placeringar av barn och vuxna.
Men med knapp marginal röstades vi ner av M, L, C och S.

Sedan hösten 2016 har integrationsavdelningen 3 bussar som vi omedelbart påpekade att de var 1 för mycket. Nu när vi nästan inte har några ensamkommande barn kvar är de minst 2 för många. Trots påpekande går det långsamt och bussarna kostar 20 000 kr i månaden i leasing. Det är ett exempel där jag bett vår nu av oppositionen sparkade kommundirektör att avsluta. Ett är den orimliga bemanningen i vintras på HVB verksamheten med 16 tjänster på 20 ungdomar och de helt orimliga extratilläggen på 20 000 kr i beredskapsersättning som beviljats av ledningen.
De håller nu på att avslutas men fackliga förhandlingar fördröjer.

Nya (nu fd) kommundirektören fick instruktioner att strama upp ekonomin, följa personalpolitiska program, upphandlingar mm och tyvärr blev det hennes fall. Oppositionen beställde en arbetsmiljöenkät där man under anonymitet kan kritisera hur som helst och sen fattar man beslut (med ovan nämnda oppositionspolitiker som beslutande) att det är bäst att avsluta hennes anställning med en kostnad på 2,1 milj.inkl. soc.avg. Dessutom mitt i en extremt arbetsam budgetperiod och vad värre är allt städnings- och effektivitetsarbete stagnerar.


BO WENDT
Kommunstyrelsens ordförande, Bjärepartiet
INGE HENRIKSSON
Kommunstyrelsens 1.e vice ordförande