REPLIK – Svar till Kurt Bernstein

845
Detta är en replik på insändaren: Varför detta hemlighetsmakeri?

(S) har som policy att inte dra personalärende i medier eller på öppna möten. Detta är inget hemlighetsmakeri, så här fungerar det i de flesta kommuner och hos privata arbetsgivare. Men nu blir det nödvändigt att förtydliga.

Som styrelseledamot i kommunstyrelsen har alla ledamöterna ett verksamhetsansvar och ett arbetsmiljöansvar.

Redan efter en månads anställning kom de första signalerna. Både medarbetare och de fackliga organisationerna påtalade brister. Kompetenta medarbetare började lämna sina anställningar. Signalerna var tydliga ledningen fungerade inte. Varför gör ni politiker inget när situationen bara blir värre och värre? Var frågor från medarbetare och media.

Hur stort var missnöjet? var det bara ett fåtal eller kommer fler att säga upp sig? Hur får vi stopp på detta? så det inte skadar Båstads kommun som varumärke.
Det är högkonjunktur och svårt att få medarbetare att vilja söka tjänster, där kommunen som arbetsgivare får dåligt ryckte. Hur kommer servicen att påverkas till allmänheten när så många slutar?

Frågorna var många. För att få klarhet beställdes en enkät av en enig kommunstyrelse. Personalavdelningen = HR fick uppdraget. De redovisade i kommunstyrelsen hur den skulle genomföras. En väl beprövad enkätmetod skulle användas.

Arbetsmiljöenkäten fanns med på Kommunstyrelsens dagordning. Enkätens resultat var förödande för kommundirektörens ledarskap. HR-avdelningen fick uppdraget att göra en uppgörelse för att avsluta anställningen.

För (S) fanns det tyvärr inget annat alternativ än att byta ledare innan skadorna på organisationen blev ännu mer kännbara. Få stopp på personalflykten. Återställa så att medarbetarna mår bra, så de kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Naturligtvis skulle (S) aldrig utsätta Kommundirektören för detta avslut, om vi inte ansåg det absolut nödvändigt för kommunens bästa. I efterhand har det framkommit att Kommundirektören hade ledningsproblem även på sin tidigare arbetsplats.

De som redan hann säga upp sig har gjort att samhällsbyggnads-avd har tappat fart.
Strategi och utvecklingsavdelningen går på halvfart.
Skolchefen hade börjat med en hel del utvecklingsarbete för att få upp skolresultaten. Hon lämnade.
Näringslivsstrategen sa upp sig. Mycket viktigt utvecklingsarbete stannade upp.
Upphandlingsansvarige sa även upp sig. Även detta har ställt till problem.
Att rekrytera nya medarbetare kostar stora summor. Blir även oftast ett glapp och en introduktionsperiod.
Medarbetare som mår dåligt på sitt arbete presterar sämre.

– revisionen har påtalat brister i upphandlingsverksamheten. Kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder kring detta.
– Ett EU-projekt har lagts ned och ett annat har kommunen överlåtit till annan part. Ett par drivs vidare. (S) delar kritiken att inte uppstarten av EU-projekten var politiskt förankrade.
– ”integrationen” har en egen budget som varje år gått med överskott De så kallade ”balanspengarna”


INGELA STEFANSSON
Socialdemokraterna