REPLIK – Svar till TA och vår skolchef lyfte upp barnperspektivet

651

Han angriper givetvis Bjärepartiet för i stort sett allt från löner till skolbyggnader. Glömmer helt att det är han och moderater som styrt kommunen under mycket lång tid där han själv varit med och dragit ner fastighetsunderhåll och under många år haft det som budgetregulator
Under vår tid har vi ökat detta med 50 %. Jag har pekat med hela handen vid flera tillfällen och sagt, skrivit mm att nu bygger vi inga platta tak utan lutande och fasader med tegel eller sten. Klimatet är ogynnsamt och det blir inte bättre. Självfallet skall skolor rustas upp och barn och lärare ha en bra inomhusmiljö.

Nu satsar vi 110 miljoner på i stort sätt en ny F-6 skola i Förslöv och vi har drivit igenom en ny skola i Grevie i vår långtidsbudget som du ej vill ha. Vi kommer att ta tag i Västra Karup skola med de problem där finns.

Nu kommer svar på dina direkta felaktigheter:
Vem har namngivit och kritiserat skolpersonal från talarstolen. Jag har informerat och kalla det gärna kritik på ett område varför man ej vidtagit åtgärder och att kostnaderna är orimliga som att 16 tjänster (lönekostnader på 10 milj) servar 20 ungdomar inom HVB hem när vi har sådana behov exempelvis inom skolområdet och vård-omsorg. Men inga namn! Detta tar jag inte tillbaka en stavelse på.

Du går dessutom ut med att nuvarande styrande ej tagit lönesituation på allvar och att vi har lärarflykt. Inget av detta stämmer! På förhandlingsutskottet redogjorde personalavdelningen för löneläget inom skolområdet som ligger i nivå med marknaden.
Håll dig till sanningen!

BO WENDT
Kommunalråd, Bjärepartiet

INGE HENRIKSSON
Bjärepartiet