REPLIK – Svar till ”Vad händer i kommunhuset?”

727
Detta är en replik på insändare: VAD ÄR DET SOM HÄNDER I KOMMUNHUSET?

Efter det att 3 chefer slutat på kort tid visar sig ett arbetsmiljöproblem av helt annan art än det oppositionen försöker få fram som kritik mot oss styrande.
Medarbetare hör av sig om en tystnadskultur (ett slags kåranda) att om man har en annan åsikt än chefen/normen, upplever man att man trycks ner och mobbas ut.

Medarbetare har slutat under verksamhetsområdeschefs nivå och medarbetare vittnar idag om de ej får lämna ut enkla offentliga uppgifter utan de granskats av närmast högre chef. Så kan vi inte ha det och vi fick ett brev från Vision som vi tar på största allvar och uppdrar till vår HR/personalavdelning att föreslå åtgärder i samråd med facken.

Senast första februari fick omedelbara åtgärder vidtas för uppenbar mobbning och omplacering. Detta är allvarligt och här har vi nolltolerans. Samma dag har vi diariefört mejl från en före detta medarbetare som nu träder fram om sina upplevelser.

Detta är något helt annat än att påstå att det är en tillitsfråga och att man ej har ledningens värdegrund utan precisering! Vi gör ingen hemlighet av att intern representation och kursverksamhet stramats åt efter kurser på 110 000 kr som dessutom ej fullföljdes. Personlig coachning för 320 000 sticker ut plus oerhört ojämn internrepresentation mellan verksamhetsområden.

Förvånar oss att Ingela Stefansson deltar i detta då hon vet orsaken till att ekonomichef slutade. Här var orsaken en helt annan. Vi hade ett vitsordat bra samarbete.

Kommunchefer slutar ofta och i Dagens samhälle framgår att Landskrona bytt kommunchef 4 ggr på 8 år till en kostnad av 4,5 milj. Det är givetvis inget som eftersträvas och vi har inte betalat en krona. Vi tycker det är konstigt att Ingela skriver under då hon vid flera tillfällen deltog med oss i enskilda samtal med tidigare kommunchef och vi vet din inställning och ditt partis inställning.


BO WENDT
Kommunalråd Bjärepartiet
INGE HENRIKSSON
Bjärepartiet