REPLIK till Inga Sölve den 15 april

856
Detta är en replik på insändaren: Två märkliga kommunala beslut i Båstad Kommun

Integrationsenheten har på ett föredömligt sätt arbetat de senaste åren med goda resultat både vad gäller verksamhetsuppfyllelse som ekonomi. Enheten har haft god hjälp av frivilligorganisationerna och näringslivet i kommunen som varit och är mycket engagerade för att välkomna kommunens nyanlända. Där av finns det överkott med 12,1 mkr som integrationsenheten tillsamman med verksamhetsområdeschef har lagt fram till politiken och vill använda till ett 13 punkts program under tre år som oppositionen (M+S+L+C) ställt sig bakom.

För varje nyanländ som anvisats till kommunerna har också medföljt en summa pengar från staten det är av dessa medel som våra tjänstemän förtjänstfullt arbetat med, och som gett ett positiv överskott med 12.1 mkr. Som vi alla läst i press och hört i radio tar det ca 6-8 år att komma in i det svenska samhället och därför är det av vikt att fortsätta med att integrera våra nyanlända men även svensk födda som är utan arbete.

Vi i moderaterna är övertygade om att ett långsiktigt arbete med de som nyanlänt till vår kommun kommer att ge positiva resultat istället för att blunda och förneka som Bjärepartiet gör.

Det är viktigt att alla lär sig svenska för att komma in i samhället och ut i arbete. Det är ganska enkelt att mäta resultat av 13 punktsprogrammet. Vi i moderaterna ser det viktigt att de skattemedel som staten skickat till kommunerna också visar på det resultat som staten förväntats att kommunerna ska uppnå på sikt. Lyckas vi i Båstads kommun att integrera, både nyanlända och personer i utanförskap, i samhället och arbete, kommer på sikt försörjningsstödet att minska i kommunen. Förhoppningsvis blir det då mer pengar över för skola samt vård och omsorg eftersom moderaternas ambition är att få fler skattebetalare än understödstagare.

Vi i Båstad moderaterna välkomnar de nya förslag som moderaterna nu lanserar med en mer balanserad flyktingpolitik.

Vi i moderaterna kan inte förstå att kommunalrådet Bo Wendt lägger ner mer tid på att jaga integrationsavdelning och dess personal och verksamhet än att lägga kraften på långsiktigt strategiska frågor för att fortsatt utveckla Båstads kommun som t.ex. skolstruktur i hela kommunen och att ta fram beslutunderlag för placering av återvinningscentral eftersom nuvarande avtal snart går ut osv osv, ja listan kan bli lång.


KERSTIN GUSTAFSSON, CHRISTER DE LA MOTTE
Moderaterna