REPLIK – Tryggheten det viktigaste

413
Detta är en replik på insändare: Sannolikt strävar ni efter att dra röster från SD

För Bjärepartiet är trygghet för våra invånare det viktigaste. Vi ser med förfäran på utvecklingen i landet och omgivande städer sedan 1990-talet och vill så långt det är möjligt förhindra att utvecklingen når Båstad kommun.

Vi försökte klargöra behovet av starkt resultat för att kunna amortera och därmed reducera framtida skuld utveckling mm. SKLs chefsekonom vill gå ännu längre och föreslår 3% istället för vårt på 2%.
Dina övriga synpunkter i flyktingfrågan som att fler nyanländas barn räddar byskolorna kanske är rätt i något fall men du förstår väl att hemspråkslärare, tolkar, vakter mm kostar stora pengar.
Vi har idag 35 språk i våra skolor!
I Båstad har vi ett antal lägenheter, och villor som vi tvingats hyra för nyanlända, kvinnofridsärenden och anhöriginvandring.

Du tycks inte känna till att anhöriginvandring är den största källan till nya invånare. Därför har regeringen stoppat den! Ensamkommande barn har rätt att begära återförening med sina familjer. De som kanske ljugit om sin ålder kan begära återförening med familjen på 5-10 personer och kommunens måste skaffa en villa i brist på 4-6 rumslägenheter.
Vi kommer inte heller att köpa in bostadsrätter som M i Nacka där man köper in bostadsrätter till nyanlända och i ett fall tre bostadsrätter för 14 miljoner till en man med 3 fruar och 16 barn. Man tror inte detta är sant!

Hur ser detta ut mot våra pensionärer och blivande. Låg- och mellaninkomsttagare titta i pensionskuvertet och upptäck hur lite ni får efter ett helt livs arbete! Jag har i kommunstyrelsen myntat uttrycket landet som har glömt sina egna invånare!

Regeringen har tagit emot fler människor än vad samhället kan klara. Misslyckandet är ett faktum skrev min kollega i Staffanstorp och det är knappast Staffanstorps eller Båstads fel.
Så länge jag är kommunens högst ansvarige politiker kommer jag att arbeta för en effektiv ekonomisk hushållning och inte skapa djupt orättvisa kösystem för bostäder.
Jag är vald av våra invånare och företräder deras intressen istället för att vara hantlangare åt regeringens misslyckade flyktingpolitik. Det ser vi idag med ännu större bostadsbrist, stora problem i sjukvård, totalhavererad psykvård, 1000 hemlösa familjer i Malmö. Vad detta i förlängningen innebär för brottsligheten framöver vågar vi ej tänka på.
Var kommer nuvarande organiserad brottslighet, gängkriminalitet med mer ifrån? Ja, inte är det från glesbygden och Norrland!

Jag kommer precis från Malens trygghetsboende där man varnar för två kvinnor som för andra gången varit på besök och säger sig komma från hemtjänsten. Vilka är dessa? Knappast några Båstadsbor. Nu är bilbränder, skjutningar, öppen narkotikahandel mm vardag i städer som Halmstad och Helsingborg. Vi vill inte ha hit detta!

Sen ditt felaktiga påstående att många nyanlända är högutbildade och skulle höja vår kommuns andel högskoleutbildade från 22% att närma sig rikets 26%, besvaras med att nära en tredjedel av vuxna nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag inte ens har nioårig grundskolekompetens. För inrikes födda gäller 99% så ditt påstående är helt felaktigt.

Bjärepartiet har inte något mål att dra röster från något speciellt parti. Bjärepartiet är ett lokalt parti och vi behöver inte fråga någon i Stockholm vilka uppfattningar vi ska ha i olika frågor. Som bekant svänger inte minst socialdemokraterna och Moderaternas uppfattningar i flyktingfrågan kraftigt över tiden. De har som bekant gjort helt om marsch jämfört med uppfattningen för 2 år sedan. Till det bättre tycker vi även om S uppgörelse med MP härom veckan avviker helt från reglerna för nuvarande asylpolitik och som vanligt utan kostnadsuppskattningar och konsekvensbeskrivning.

Du tycks inte förstå att landet är fullt och vi orkar inte mer om vi ska ha ett värdigt mottagande värt namnet som inte skapar klyftor och social oro för framtiden.
Bjärepartiet vill ha en trygg kommun med social kontroll utan framtida problem.


BO WENDT
Bjärepartiet