REPLIK – Värdegrund – trams?

398
Detta är en replik på insändaren: Värdegrund – trams?

Anne Kjellberg skriver att det inte är konstigt att Båstad anställt en HR chef som tycker värdegrund är trams och antyder att Bjärepartiet anställt.
Bjärepartiet följer vårt personalpolitiska program och beträffande anställningar är det vår kommundirektör som anställer i detta fall vilket du väl känner till.

Nu slutade tidigare HR chef 1/12 2017, andra var sjukskrivna, och avdelningen var överbelastad och behövde hjälp. Det fick hjälp i 3 månader av Ängelholms fd Hr chef med 25 år års erfarenhet. Han och avdelningen har genomfört 6-7 tunga nyrekryteringar, massor av fackliga förhandlingar. Uppsägningar och förhandlingar kring minskning av HVB personalen (några av de 16 HVB tjänsterna). De har genomfört den av oppositionen begärda arbetsmiljöenkäten.

Kommunen följer vårt personalpolitiska program som främjar jämlikhet, mångfald och ser till varje individs unika kompetens. Här skall alla behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, politisk uppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Men hur agerar socialdemokraterna där Ingela Stefansson på kommunstyrelsen den 6 mars väcker ett ärende och skriver att kommunen anställt personer som ej följer kommunens kärnvärden, samt alla människors lika värde. En fruktansvärd anklagelse! Vilka avses?
Hon bifogar kopior från tidningsartiklar om en fd moderat och fd. Sd politiker och gått i en demonstration. Vederbörande skulle därmed anses olämplig.
Jag reagerade mycket starkt mot detta brott mot grundlagen och vårt personpolitiska program.
Jag frågade om Ingela aldrig gått i 1-majtåg och om hon ansåg vi bara skulle anställa Socialdemokrater. Skulle yrkesförbud råda för de som ej tänker som Ingela?
Detta är fruktansvärt och får betraktas som årets självmål utifrån samtida diskussion kring värdegrund. Jag hoppas få har Ingelas värdegrund i det sammanhanget.

Sen Anne är det riktigt att Bjärepartiet kopplade antalet ökade automatlarm i kommunen till flyktingförläggningen i Hemmeslöv.
Det var jag som gjorde det utifrån att jag kände till omfattningen av utryckningar dit. Antalet automatlarm i kommunen ökade från 65 till 123 på ett år när Hemmeslöv automatlarm kopplades in. 70 kom från Hemmeslöv under 2016 dvs. ca hälften av alla (källa räddningschefen). Falsklarm kostar 7748 kr. Jag stötte även på om räkning till Bert Karlsson. Har från en källa fått veta att detta står migrationsverket för då Karlsson friskrivit sig från detta. Det tråkiga i kråksången är att vissa boende inte följde rök och matlagningsförbud på rummen och skapade onödiga kostnader och risker för övriga boende.


BO WENDT
Kommunalråd Bjärepartiet
INGE HENRIKSSON
Vice ordförande kommunstyrelsen BP